Tất cả tour

Sắp xếp theo:
HCM – Singapore – Malaysia – 4 Ngày HCM – Singapore – Malaysia – 4 Ngày
HOT!
HCM/Cần Thơ - Singapore - Johor Bahru 4 Ngày, Bay Scoot Air HCM/Cần Thơ - Singapore - Johor Bahru 4 Ngày, Bay Scoot Air
HOT!
7,990,000₫ 9,990,000₫

Khởi hành: Cần Thơ Hồ Chí Minh

Điểm Đến: Malaysia Singapore

Thời gian: 4 Ngày

Ngày đi: 23/11; 14/12

HCM - Langkawi - Kuala Lumpur 5 Ngày Bay Air Asia HCM - Langkawi - Kuala Lumpur 5 Ngày Bay Air Asia
14,990,000₫

Khởi hành: Hồ Chí Minh

Điểm Đến: Malaysia

Thời gian: 5 Ngày

Ngày đi: 10/10; 14/11/2018

Du thuyền 5*: Hải trình Singapore - Penang - Langkawi - Phuket 6 Ngày Du thuyền 5*: Hải trình Singapore - Penang - Langkawi - Phuket 6 Ngày
HOT!
21,990,000₫ 27,000,000₫

Khởi hành: Hồ Chí Minh

Điểm Đến: Malaysia Singapore Thái Lan

Thời gian: 6 Ngày

Ngày đi: 06/02/2018

Du thuyền 5*: Hải Trình Singapore - Malaysia - Thái Lan 8 Ngày Du thuyền 5*: Hải Trình Singapore - Malaysia - Thái Lan 8 Ngày
HOT!
12,990,000₫ 16,560,000₫

Khởi hành: Hồ Chí Minh

Điểm Đến: Malaysia Singapore Thái Lan

Thời gian: 8 Ngày

Ngày đi: 22/11/2018

Cần Thơ - Malaysia 4 Ngày, Bay Vietjet Air/Asia Air
6,590,000₫

Khởi hành: Cần Thơ

Điểm Đến: Malaysia

Thời gian: 4 Ngày

Ngày đi: 8/8

HCM - Singapore - Malaysia - 5N4Đ, Bay Vietjet Air HCM - Singapore - Malaysia - 5N4Đ, Bay Vietjet Air
HOT!
7,990,000₫ 10,990,000₫

Khởi hành: Hồ Chí Minh

Điểm Đến: Malaysia Singapore

Thời gian:

Ngày đi: Hàng Tuần

HCM - Malaysia - Singapore - 6N5Đ, Bay Tiger Air - Malindo Air HCM - Malaysia - Singapore - 6N5Đ, Bay Tiger Air - Malindo Air
HOT!
8,990,000₫ 11,990,000₫

Khởi hành: Hồ Chí Minh

Điểm Đến: Malaysia Singapore

Thời gian: 6 Ngày

Ngày đi: Hàng Tuần

Đà Nẵng - Singapore - Indonesia - Malaysia 6 Ngày Bay Singapore Airlines Đà Nẵng - Singapore - Indonesia - Malaysia 6 Ngày Bay Singapore Airlines
HOT!
12,590,000₫ 15,980,000₫

Khởi hành: Đà Nẵng

Điểm Đến: Indonesia Malaysia Singapore

Thời gian: 6 Ngày

Ngày đi: 17/10; 15/11

HCM - Malaysia - Indonesia - Singapore 6 Ngày
HOT!
8,990,000₫ 14,700,000₫

Khởi hành: Hồ Chí Minh

Điểm Đến: Indonesia Malaysia Singapore

Thời gian: 6 Ngày

Ngày đi: Tháng 10; Tháng 11; Tháng 12

HCM - Singapore - Indonesia - Malaysia 6 Ngày
8,990,000₫

Khởi hành: Hồ Chí Minh

Điểm Đến: Indonesia Malaysia Singapore

Thời gian: 6 Ngày

Ngày đi: Tháng 10; 11; 12