Loại Visa: Du lịch
Điểm Đến: Đài Loan
Thời gian làm Visa: 7 ngày
Thời gian lưu trú: 14 ngày
Số lần nhập cảnh: 1 lần
Phí nộp tại ĐSQ: Từ $50 (~1.160.000 VNĐ)
Giá 1 hồ sơ
1,160,000 đ
Loại Visa: Thăm Thân
Điểm Đến: Đài Loan
Thời gian làm Visa: 7 ngày
Thời gian lưu trú: 30 ngày
Số lần nhập cảnh: 3 tháng 1 lần
Phí nộp tại ĐSQ: Từ $50 (~1.160.000 VNĐ)
Giá 1 hồ sơ
1,190,000 đ
Loại Visa: Công tác
Điểm Đến: Đài Loan
Thời gian làm Visa: 7 ngày
Thời gian lưu trú: 14 ngày
Số lần nhập cảnh: 3 tháng 1 lần
Phí nộp tại ĐSQ: Từ $50 (~1.160.000 VNĐ)
Giá 1 hồ sơ
1,190,000 đ