Dịch vụ làm Visa du lịch Nga
Visa Hot
Loại Visa: Du lịch
Điểm Đến: Nga
Thời gian làm Visa: 6 – 8 ngày
Thời gian lưu trú: 3 tháng
Số lần nhập cảnh: 1 tháng 1 lần
Phí nộp tại ĐSQ: 1.800.000 - 2.500.000
Giá 1 hồ sơ
2,000,000 đ