điểm đến Quảng Trị

Thăm nghĩa trang Trường Sơn - di tích lịch sử đặc biệt ở Quảng Trị
Thăm nghĩa trang Trường Sơn viếng mộ những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ nền độc lập, tự do cho Tổ quốc. Nếu có dịp tới Quảng Trị bạn hãy một lần ghé thăm nghĩa trang lớn nhất của cả nước này để thể hiện lòng thành...
18/11/2020