Tết Khmer

Khám phá những lễ hội của người Khmer độc đáo, được tổ chức long trọng hàng năm
Những lễ hội của người Khmer được tổ chức quy mô với phần lễ long trọng và phần hội rộn ràng, tạo nên nét văn hóa đặc trưng cho đồng bào dân tộc Khmer.
17/05/2022