Hà Nội - Quảng Ngãi - Lý Sơn 4N3Đ, Bay Vietnam Airlines + Xe Ôtô
TOUR ĐƯỢC YÊU THÍCH
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Lý Sơn
Thời gian: 4 Ngày
Ngày đi: 21, 23/5; 4, 6, 20/6; 7, 16, 25/7; 8, 13, 18, 25/8/2022
Giá 1 khách
5,990,000 đ