Khởi hành:
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian: 5 Ngày
Ngày đi: 15, 22/04; 03, 17, 24/06; 01, 15, 22/07 ; 05, 19, 26/08; 09, 16, 23/09/2020
Giá 1 khách
14,990,000 đ
Khởi hành:
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian: 5 Ngày
Ngày đi: Thứ 2 hàng tuần 2020
Giá 1 khách
8,990,000 đ
Khởi hành:
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian: 7 Ngày
Ngày đi: 4; 17, 24/05; 01, 07, 14, 21, 22/06; 05, 13, 19, 27/07; 02, 10, 16, 23, 30/08; 13, 21/09/2020
Giá 1 khách
16,990,000 đ
Khởi hành:
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian: 7 Ngày
Ngày đi: 10/04; 22, 29/05; 05, 12, 19, 26/06; 10, 17, 24/07; 11, 18/09/2020
Giá 1 khách
16,990,000 đ
Khởi hành:
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian: 6 Ngày
Ngày đi: Thứ 3 Hàng Tuần
Giá 1 khách
6,690,000 đ
Khởi hành:
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian: 6 Ngày
Ngày đi: Tháng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/2020
Giá 1 khách
11,490,000 đ
Khởi hành:
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian: 6 Ngày
Ngày đi: Thứ 4, 6 Hàng Tuần
Giá 1 khách
11,490,000 đ
Khởi hành: Đà Lạt
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian: 7 Ngày
Ngày đi: 08, 22/02; 07, 21/03/2020
Giá 1 khách
16,990,000 đ
Khởi hành: Hải Phòng
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian: 8 Ngày
Ngày đi: 28/04; 16/05; 02/06; 28/07; 25/08/2020
Giá 1 khách
35,900,000 đ
Khởi hành: Hải Phòng
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian: 7 Ngày
Ngày đi: 10/04; 22, 29/05; 05, 12, 19, 26/06; 10, 17, 24/07; 11, 18/09/2020
Giá 1 khách
16,990,000 đ
Khởi hành: Hải Phòng
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian: 7 Ngày
Ngày đi: 12/04; 17, 24/05; 01, 07, 14, 21, 22/06; 05, 13, 19, 27/07; 02, 10, 16, 23, 30/08; 13, 21/09/2020
Giá 1 khách
16,990,000 đ
Khởi hành: Hải Phòng
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian: 5 Ngày
Ngày đi: 15, 22/04; 03, 17, 24/06; 01, 15, 22/07 ; 05, 19, 26/08; 09, 16, 23/09/2020
Giá 1 khách
14,990,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian: 8 Ngày
Ngày đi: 28/04; 16/05; 02/06; 28/07; 25/08/2020
Giá 1 khách
35,900,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian: 7 Ngày
Ngày đi: 10/04; 22, 29/05; 05, 12, 19, 26/06; 10, 17, 24/07; 11, 18/09/2020
Giá 1 khách
16,990,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian: 7 Ngày
Ngày đi: 12/04; 17, 24/05; 01, 07, 14, 21, 22/06; 05, 13, 19, 27/07; 02, 10, 16, 23, 30/08; 13, 21/09/2020
Giá 1 khách
16,990,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian: 5 Ngày
Ngày đi: 15, 22/04; 03, 17, 24/06; 01, 15, 22/07 ; 05, 19, 26/08; 09, 16, 23/09/2020
Giá 1 khách
14,990,000 đ
Giá 1 khách
10,990,000 đ
Khởi hành: Đà Nẵng
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian: 6 Ngày
Ngày đi: 18/02/2020
Giá 1 khách
10,990,000 đ
Khởi hành: Huế
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian: 7 Ngày
Ngày đi: 2, 9, 16, 23/03; 27/04; 18, 25/05; 1, 8, 22, 29/06/2020
Giá 1 khách
15,900,000 đ
Khởi hành: Đà Nẵng
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian: 7 Ngày
Ngày đi: 2, 9, 16, 23/03; 27/04; 18, 25/05; 1, 8, 22, 29/06/2020
Giá 1 khách
15,900,000 đ
Xem thêm

TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC

Du lịch Trung Quốc - Trung Quốc đất nước sở hữu nhiều cảnh thiên nhiên tráng lệ, nền văn hóa 3.500 năm rực rỡ. Có các không gian hiện đại xen kẽ những lâu đài và tòa thành cổ, Trung Quốc là vùng đất mê hoặc bất cứ khách du lịch nào khi đến đây. Lữ Hành Việt Nam chuyên tổ chức tour du lịch Trung Quốc hàng đầu và có nhiều kinh nghiệm, chương trình tour hấp dẫn.

Xem thêm: Lịch khởi hành tổng hợp các tour trọn gói đến Trung Quốc

Du Lịch Trung Quốc bạn có thể thăm quan các điểm đến: Bắc Kinh, Hạ Môn, Hàng Châu, Lạc Dương, Quảng Châu, Quế Lâm, Thẩm Quyến, Thượng Hải, Lệ Giang, Lạc Sơn, Trương Gia Giới, Thành Cổ Phượng Hoàng, Nội Mông, Vạn Lý Trường Thành, Ô Trấn,…

Xem Thêm: Kinh nghiệm du lịch Trung Quốc