Danh mục: Du thuyền Hạ Long
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Hạ Long & Cát Bà
Hành trình:
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ghi chú: Hàng Ngày
Giá 1 khách
2,550,000 đ
Voucher 2N1Đ Du Thuyền Scarlet Pearl 5* Từ 2.890.000đ/khách
TOUR TIẾT KIỆM
Danh mục: Du thuyền Hạ Long
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Hạ Long & Cát Bà
Hành trình:
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
2,890,000 đ
Vourcher 2N1Đ Du Thuyền La Pandora 5* Từ 2.450.000đ/khách
TOUR BÁN CHẠY
Danh mục: Du thuyền Hạ Long
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến:
Hành trình:
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
2,450,000 đ
Voucher Du Thuyền La Casta 5* 2N1Đ Từ 2.650.000đ/Khách
TOUR BÁN CHẠY
Danh mục: Du thuyền Hạ Long
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến:
Hành trình:
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ghi chú: Hàng Ngày
Giá 1 khách
2,650,000 đ
Voucher Du Thuyền Capella 5* 2N1Đ Từ 3.190.000đ/khách
TOUR YÊU THÍCH
Danh mục: Du thuyền Hạ Long
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Hạ Long & Cát Bà
Hành trình:
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ghi chú: Hàng Ngày
Giá 1 khách
3,490,000 đ
Voucher Du Thuyền Le Theatre 2N1Đ Chỉ Từ 2.750.000.000đ/Khách
TOUR YÊU THÍCH
Danh mục: Du thuyền Hạ Long
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Hạ Long & Cát Bà
Hành trình:
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ghi chú: Hàng Ngày
Giá 1 khách
2,750,000 đ
Voucher 2N1Đ Du Thuyền Paradise Elegance 5* Vịnh Hạ Long Từ 2.990.000đ
TOUR BÁN CHẠY
Danh mục: Du thuyền Hạ Long
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Hạ Long & Cát Bà
Hành trình:
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ghi chú: Hàng Ngày
Giá 1 khách
2,990,000 đ
Voucher Du Thuyền Orchid Trendy 5* 2N1Đ Từ 2.550.000đ/khách
TOUR BÁN CHẠY
Danh mục: Du thuyền Hạ Long
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Hạ Long & Cát Bà
Hành trình:
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
2,550,000 đ
Voucher Du Thuyền Dora Cruise 5* 2N1Đ Chỉ Từ 2,750,000đ/Khách
TOUR YÊU THÍCH
Danh mục: Du thuyền Hạ Long
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Hạ Long & Cát Bà
Hành trình:
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ghi chú: Hàng Ngày
Giá 1 khách
2,750,000 đ
Voucher Du Thuyền Mon Cheri 5* 2N1Đ Chỉ Từ 2.790.000đ/Khách
TOUR YÊU THÍCH
Danh mục: Du thuyền biển 5 sao
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến:
Hành trình:
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ghi chú: Hàng Ngày
Giá 1 khách
2,790,000 đ
Voucher 2N1Đ Du Thuyền La Pinta 5* Từ 1.990.000đ/khách
TOUR TIẾT KIỆM
Danh mục: Du thuyền Hạ Long
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến:
Hành trình:
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
1,990,000 đ
Voucher 2N1Đ Du Thuyền Heritage Cruises Cát Bà 5* Chỉ Từ 3.090.000đ
TOUR YÊU THÍCH
Danh mục: Du thuyền Hạ Long
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến:
Hành trình:
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
3,090,000 đ
Voucher Du Thuyền Peony 2N1Đ CHỈ TỪ 2.590.000Đ/khách
TOUR YÊU THÍCH
Danh mục: Du thuyền Hạ Long
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Hạ Long & Cát Bà
Hành trình:
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
2,590,000 đ