Loại hình: Hotel, khách sạn
Khởi hành: Nhiều thành phố
Điểm Đến: Phú Quốc
Khu vực: Bãi Trường
Thời gian: 3 ngày / 2 đêm
Ghi chú: 01/04-30/06/2023
Giá 1 khách
5,399,000 đ

Combo Khách Sạn Bãi Trường