Loại hình: Hotel, khách sạn
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Combo Yên Bái
Khu vực: Bản Nước Nóng
Thời gian: 2 ngày / 1 đêm
Ghi chú: Từ nay đến 31/12/2023
Giá 1 khách
Liên hệ