Loại hình: Hotel, khách sạn
Khởi hành:
Điểm Đến: Nha Trang
Khu vực: Gần Đường Trần Phú
Thời gian: 3 ngày / 2 đêm
Ghi chú: Từ nay đến 31/12/2023
Giá 1 khách
5,290,000 đ
Loại hình: Resort, khu nghỉ dưỡng
Khởi hành: Nhiều thành phố
Điểm Đến: Nha Trang
Khu vực: Gần Đường Trần Phú
Thời gian: 2 ngày / 1 đêm
Ghi chú: Từ nay đến 31/12/2023
Giá 1 khách
799,000 đ

Combo Khách Sạn Gần Đường Trần Phú