Loại hình:
Khởi hành:
Điểm Đến: Côn Đảo
Khu vực:
Thời gian: 3 ngày / 2 đêm
Ghi chú: 14/09; 03, 09, 11, 23/10
Giá 1 khách
7,850,000 đ
Combo 4* Côn Đảo The Secret 3N/2Đ, Ăn Sáng + VMB khứ hồi bay thẳng
Cao Cấp
Loại hình:
Khởi hành:
Điểm Đến: Côn Đảo
Khu vực:
Thời gian: 3 ngày / 2 đêm
Ghi chú: 14/09; 03, 09, 11, 23, 30/10; 27/11; 11, 25/12/2022
Giá 1 khách
6,850,000 đ
Combo 3* Côn Đảo Resort 3N/2Đ, Ăn Sáng + VMB khứ hồi
Bán Chạy
Loại hình:
Khởi hành:
Điểm Đến: Côn Đảo
Khu vực:
Thời gian: 3 ngày / 2 đêm
Ghi chú: 14/09; 03, 09, 11, 23/10; 27/11
Giá 1 khách
6,250,000 đ
Combo 3* Côn Đảo Resort 3N/2Đ, Ăn Sáng + VMB khứ hồi
Bán Chạy
Loại hình:
Khởi hành:
Điểm Đến: Côn Đảo
Khu vực:
Thời gian: 2 ngày / 1 đêm
Ghi chú: 14/09; 03, 09, 11, 23/10; 27/11
Giá 1 khách
6,050,000 đ
Combo 4* Côn Đảo Marina 3N/2Đ, Ăn Sáng + VMB khứ hồi bay thẳng
HOT
Loại hình:
Khởi hành:
Điểm Đến: Côn Đảo
Khu vực:
Thời gian: 3 ngày / 2 đêm
Ghi chú: 14/09; 03, 9, 11, 13, 23, 27/10; 11, 25, 27/11/2022
Giá 1 khách
6,015,000 đ
Combo 4* Côn Đảo Maya Hotel 1, Maya Hotel 2 3N/2Đ, Ăn Sáng + VMB Khứ Hồi
HOT
Loại hình:
Khởi hành:
Điểm Đến: Côn Đảo
Khu vực:
Thời gian: 3 ngày / 2 đêm
Ghi chú: 14/09; 03, 09, 11, 23, 30/10; 27/11; 11, 19, 25/12/2022
Giá 1 khách
5,400,000 đ
Combo 2* Côn Đảo Côn Sơn Hotel 3N/2Đ, Ăn Sáng + Vé MB khứ hồi
Tiết Kiệm
Loại hình:
Khởi hành:
Điểm Đến: Côn Đảo
Khu vực:
Thời gian: 3 ngày / 2 đêm
Ghi chú: 14/09; 03, 09, 11, 23/10; 27/11
Giá 1 khách
5,400,000 đ
Combo 4* Côn Đảo Maya Hotel 1, Maya Hotel 2 3N/2Đ, Ăn Sáng + VMB Khứ Hồi
Tiết Kiệm
Loại hình:
Khởi hành:
Điểm Đến: Côn Đảo
Khu vực:
Thời gian: 3 ngày / 2 đêm
Ghi chú: 24, 28/8; 10, 12, 18, 24, 26/9
Giá 1 khách
4,520,000 đ
Combo 4* Côn Đảo Maya Hotel 1, Maya Hotel 2 3N/2Đ, Ăn Sáng + VMB Khứ Hồi
Bán Chạy
Loại hình:
Khởi hành:
Điểm Đến:
Khu vực:
Thời gian: 3 ngày / 2 đêm
Ghi chú: 24, 28/8; 10, 12, 16, 18, 24/9;
Giá 1 khách
4,520,000 đ