Loại hình: Hotel, khách sạn
Khởi hành: Nhiều thành phố
Điểm Đến: Quảng Bình
Khu vực: Đồng Hới
Thời gian: 3 ngày / 2 đêm
Ghi chú: Từ nay đến 31/12/2023
Giá 1 khách
2,610,000 đ
Loại hình: Hotel, khách sạn
Khởi hành: Nhiều thành phố
Điểm Đến: Quảng Bình
Khu vực: Đồng Hới
Thời gian: 3 ngày / 2 đêm
Ghi chú: Từ nay đến 31/12/2023
Giá 1 khách
3,880,000 đ
Loại hình: Hotel, khách sạn
Khởi hành: Nhiều thành phố
Điểm Đến: Quảng Bình
Khu vực: Đồng Hới
Thời gian: 3 ngày / 2 đêm
Ghi chú: Từ nay đến 31/12/2023
Giá 1 khách
3,990,000 đ
Combo 5* Quảng Bình Melia Vinpearl 3N/2Đ, Ăn Sáng + VMB Khứ Hồi/ Vé Tàu Khứ Hồi + Tặng 1 Bữa Ăn Chính
Cao Cấp
Loại hình: Hotel, khách sạn
Khởi hành:
Điểm Đến: Quảng Bình
Khu vực: Đồng Hới
Thời gian: 3 ngày / 2 đêm
Ghi chú: Từ nay đến 31/12/2023
Giá 1 khách
3,399,000 đ
Combo 5* Quảng Bình Gold Coast Resort Spa 3N/2Đ, Ăn Sáng + VMB Khứ Hồi
Cao Cấp
Loại hình: Hotel, khách sạn
Khởi hành:
Điểm Đến: Quảng Bình
Khu vực: Đồng Hới
Thời gian: 3 ngày / 2 đêm
Ghi chú: Từ nay đến 31/12/2023
Giá 1 khách
3,590,000 đ

Combo Khách Sạn Quảng Bình