Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Hải Phòng, Cát Bà
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Ngày đi: Hàng ngày
Giá 1 khách
2,550,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Hải Phòng, Cát Bà
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Ngày đi: Hàng ngày
Giá 1 khách
1,950,000 đ