LKH DU THUYỀN TRONG NƯỚC

TỔNG HỢP HẢI TRÌNH DU THUYỀN TRONG NƯỚC

SÔNG MÊ KÔNG | VỊNH HẠ LONG
----------------------------

 

HẢI TRÌNH VỊNH HẠ LONG

STT

Hải trình Thời gian Giá tour (VNĐ)

1

Hà Nội - Cát Bà - Vịnh Lan Hạ - Du thuyền Apricot 3* 3N2Đ

3 ngày 2 đêm

3,350,000

2

Hà Nội - Hạ Long - Du Thuyền Apricot 3* 2N1Đ

2 ngày 1 đêm 2,250,000

3

Hà Nội - Hạ Long - Du thuyền Golden 5* 2N1Đ

2 ngày 1 đêm 3,150,000

4

Hà Nội - Hạ Long - Du Thuyền Paradise 5* 3N2Đ

3 ngày 2 đêm 3,490,000

5

Hà Nội - Hạ Long - Du thuyền Alisa 5* 2N1Đ

2 ngày 1 đêm 3,100,000

6

Hà Nội - Hạ Long - Du thuyền La Pinta Hạ Long 5* 2N1Đ

2 ngày 1 đêm 3,100,000

7

Hà Nội - Hạ Long - Du thuyền Heritage Cát Bà 5* 2N1Đ

2 ngày 1 đêm 3,640,000
8

Hà Nội - Hạ Long - Du thuyền President 4*& Paradise Suite 3N2Đ

3 ngày 2 đêm 4,290,000
9

Hà Nội - Hạ Long - Du thuyền President 5* & Paradise Suite 3N2Đ

3 ngày 2 đêm 3,990,000
10

Hà Nội - Hạ Long - Du thuyền Peony & Manoir Des Arts Hải Phòng 3N2Đ

3 ngày 2 đêm 3,790,000
11

Hà Nội - Hạ Long - Du thuyền Paradise 5* & khách sạn Wyndham Legend 3N2Đ

3 ngày 2 đêm 4,090,000
12

Hà Nội - Cát Bà - Hạ Long - Lan Hạ - Tàu Azela Cruise 4* 2N1Đ

2 ngày 1 đêm 2,750,000
13

Hà Nội - Hạ Long - Bằng Thủy Phi Cơ + Du Thuyền L'Azalee Deluxe 3* 2N1Đ

2 ngày 1 đêm 5,990,000
14

Hà Nội - Hạ Long - Bằng Thủy Phi Cơ + Du Thuyền Emeraude Cruise 4* 2N1Đ

2 ngày 1 đêm 5,990,000
15

Hà Nội - Hạ Long - Du Thuyền Mon Cheri 5* 2N1Đ

2 ngày 1 đêm 3,690,000
16

Hà Nội - Hạ Long - Du Thuyền Calypso 4* 2N1Đ

2 ngày 1 đêm 2,850,000
17

Hà Nội - Hạ Long - Du Thuyền Grayline 4* 2N1Đ

2 ngày 1 đêm 3,100,000
18

Hà Nội - Hạ Long - Du Thuyền Luxury Flamingo 4* 2N1Đ

2 ngày 1 đêm 2,890,000
19

Hà Nội - Hạ Long - Du Thuyền VSpirit Cruise 3* 2N1Đ

2 ngày 1 đêm 2,390,000
20

Hà Nội - Hạ Long - Du Thuyền Phoenix Cruiser 3* 2N1Đ

2 ngày 1 đêm 2,650,000
21

Hà Nội - Hạ Long - Du thuyền Alisa 5* 2N1Đ

2 ngày 1 đêm 3,100,000
22

Hà Nội - Hạ Long - Du Thuyền Oriental Sails 3* 2N1Đ

2 ngày 1 đêm 2,450,000
23

Hà Nội - Du thuyền La Pinta Hạ Long 5* 2N1Đ

2 ngày 1 đêm 3,100,000
24

Hà Nội - Hạ Long - Vịnh Lan Hạ - Cát Bà - Du Thuyền Scarlet Pearl 5* 2N1Đ

2 ngày 1 đêm 3,350,000
25

Hà Nội - Hạ Long - Du thuyền Heritage Cát Bà 5* 2N1Đ

2 ngày 1 đêm 3,640,000
       

 

HẢI TRÌNH SÔNG MÊ KÔNG

STT

Hải trình Thời gian Giá tour (VNĐ)

1

HCM - Cái Bè - Sa Đéc - Cần Thơ - Du thuyền 4* Le Cochinchine

3 ngày 2 đêm

3,700,000

2

HCM - Cái Bè - Vĩnh Long - Cần Thơ - Du Thuyền 4* Le Cochinchine

2 ngày 1 đêm 3,440,000