Combo Miền Tây - Mùa nước nổi 4N3Đ + Dịch vụ 3* + Vé MB
Bán Chạy
Khởi hành: Bất kỳ
Điểm Đến: Cần Thơ, An Giang
Thời gian: 4 Ngày
Ngày đi: Hàng ngày
Giá 1 khách
3,550,000 đ
Combo Châu Đốc 3N2Đ – Victoria Núi Sam Lodge 4* + Xe Đưa Đón
Cao Cấp
Khởi hành: Tp. Hồ Chí Minh
Điểm Đến: An Giang
Thời gian: 3 Ngày
Ngày đi: Hàng ngày
Giá 1 khách
2,080,000 đ
Combo Châu Đốc 3N2Đ – Victoria Châu Đốc 4* + Xe Đưa Đón
Bán Chạy
Khởi hành: Tp. Hồ Chí Minh
Điểm Đến: An Giang
Thời gian: 3 Ngày
Ngày đi: Hàng ngày
Giá 1 khách
2,210,000 đ
Combo Châu Đốc 3N2Đ – Khách sạn Hùng Cường 3* + Xe đưa đón
Combo HOT
Khởi hành: Tp. Hồ Chí Minh
Điểm Đến: An Giang
Thời gian: 3 Ngày
Ngày đi: Hàng ngày
Giá 1 khách
1,000,000 đ
Khởi hành: Tp. Hồ Chí Minh
Điểm Đến: An Giang
Thời gian: 3 Ngày
Ngày đi: Hàng ngày
Giá 1 khách
1,400,000 đ