Loại hình: Hotel, khách sạn
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Combo Phan Thiết
Khu vực: Bãi Biển Tiến Thành
Thời gian: 2 ngày / 1 đêm
Ghi chú: Từ nay đến 31/12/2023
Giá 1 khách
2,197,000 đ
Loại hình: Hotel, khách sạn
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Combo Phan Thiết
Khu vực: Bãi Biển Tiến Thành
Thời gian: 2 ngày / 1 đêm
Ghi chú: Từ nay đến 31/12/2023
Giá 1 khách
1,990,000 đ

Combo Khách Sạn Bãi Biển Tiến Thành