Loại hình: Hotel, khách sạn
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Combo Vũng Tàu
Khu vực: Bãi Trước
Thời gian: 2 ngày / 1 đêm
Ghi chú: Từ nay - 31/08/2023
Giá 1 khách
1,299,000 đ
Loại hình: Hotel, khách sạn
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Combo Vũng Tàu
Khu vực: Hồ Tràm
Thời gian: 2 ngày / 1 đêm
Ghi chú: Từ nay đến 31/05/2023
Giá 1 khách
1,399,000 đ
Loại hình: Hotel, khách sạn
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Hà Nội & Lân Cận
Khu vực: Bắc Ninh
Thời gian: 2 ngày / 1 đêm
Ghi chú: Từ nay đến 31/12/2023
Giá 1 khách
3,216,000 đ
Loại hình: Hotel, khách sạn
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Combo Sơn La
Khu vực: Mộc Châu
Thời gian: 2 ngày / 1 đêm
Ghi chú: Từ nay đến 31/12/2023
Giá 1 khách
1,224,000 đ
Loại hình: Hotel, khách sạn
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Combo Cát Bà
Khu vực: Bãi tắm Cát Cò
Thời gian: 2 ngày / 1 đêm
Ghi chú: Từ nay đến 31/12/2023
Giá 1 khách
1,299,000 đ
Loại hình: Hotel, khách sạn
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Combo Hạ Long
Khu vực: Bãi Cháy
Thời gian: 2 ngày / 1 đêm
Ghi chú: Từ nay đến 31/12/2023
Giá 1 khách
2,450,000 đ
Loại hình: Hotel, khách sạn
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Combo Đà Lạt
Khu vực: Hồ Tuyền Lâm
Thời gian: 3 ngày / 2 đêm
Ghi chú: Từ nay đến 31/12/2023
Giá 1 khách
3,699,000 đ
Loại hình: Hotel, khách sạn
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Combo Hạ Long
Khu vực: Bãi Cháy
Thời gian: 2 ngày / 1 đêm
Ghi chú: Từ nay đến 31/12/2023
Giá 1 khách
2,250,000 đ
Loại hình: Hotel, khách sạn
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Combo Hạ Long
Khu vực: Bãi Cháy
Thời gian: 2 ngày / 1 đêm
Ghi chú: Từ nay đến 31/12/2023
Giá 1 khách
1,320,000 đ
Loại hình: Hotel, khách sạn
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Combo Hạ Long
Khu vực: Bãi Cháy
Thời gian: 2 ngày / 1 đêm
Ghi chú: Từ nay đến 31/12/2023
Giá 1 khách
1,699,000 đ
Xem thêm