Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Tp. Hồ Chí Minh
Thời gian: 3 Ngày
Ngày đi: Hằng ngày
Giá 1 khách
2,960,000 đ