Loại hình: Hotel, khách sạn
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Combo Đà Nẵng
Khu vực: Gần Sông Hàn, Trung Tâm Thành Phố Đà Nẵng
Thời gian: 3 ngày / 2 đêm
Ghi chú: Từ nay đến 31/12/2023
Giá 1 khách
3,290,000 đ

Combo Khách Sạn Trung Tâm Thành Phố Đà Nẵng