Loại hình: Hotel, khách sạn
Khởi hành:
Điểm Đến: Vũng Tàu
Khu vực: Bình Châu
Thời gian: 2 ngày / 1 đêm
Ghi chú: Từ nay đến 31/12/2023
Giá 1 khách
1,750,000 đ

Combo Khách Sạn Bình Châu