Loại hình: Hotel, khách sạn
Khởi hành:
Điểm Đến: Vũng Tàu
Khu vực: Hồ Tràm
Thời gian: 2 ngày / 1 đêm
Ghi chú: Đến 25/05/2023
Giá 1 khách
1,499,000 đ
Loại hình: Hotel, khách sạn
Khởi hành:
Điểm Đến: Vũng Tàu
Khu vực: Hồ Tràm
Thời gian: 2 ngày / 1 đêm
Ghi chú: Từ nay đến 31/05/2023
Giá 1 khách
1,399,000 đ

Combo Khách Sạn Hồ Tràm