waiting

Đang xử lý dữ liệu .....

Hỗ trợ toàn quốc
Xem ngay

Voucher FLC Hotel & Resort

BẢNG GIÁ PHÒNG FLC
Giá phòng FLC (Đơn vị: VNĐ)

icon-dt Hotline: 0899 589 898 - 0902 272 293 

FLC LUXURY RESORT VĨNH PHÚC
Xem chi tiết tại đây

vinh-phuc2
 

GIÁ PHÒNG 2N1Đ FLC LUXURY RESORT VĨNH PHÚC 5*
Giá: Từ 1.699.000VNĐ/PHÒNG

Áp dụng cho hạng Deluxe (phòng 2 khách)
Thời gian sử dụng: Đến 26/04/2019
Phụ thu:

 • Nâng lên suite  phụ thu 800.000VNĐ/ phòng/đêm. 
 • Cuối tuần phụ thu 400.000VNĐ/ phòng/ đêm 

FLC HẠ LONG BAY GOLF CLUB & LUXURY RESORT
Đang cập nhật

flc-ha-long-bay2


VOUCHER 2N1Đ FLC HẠ LONG BAY GOLF CLUB & LUXURY RESORT 5*
Giá Voucher: Từ 1.650.000VNĐ/PHÒNG

Áp dụng cho hạng Deluxe Golf View (phòng 2 khách)
Thời gian sử dụng: Đến 31/12/2019
Phụ thu:

 • Phụ thu cuối tuần: 500.000VNĐ/đêm
 • Phụ thu cao điểm: 500.000VNĐ/đêm
 • Phụ thu lễ tết: 1.000.000VNĐ/đêm

FLC LUXURY HOTEL SẦM SƠN
Xem chi tiết tại đây

flc-sam-son


VOUCHER 2N1Đ STUDIO SUITE - FLC LUXURY HOTEL SẦM SƠN 5*
Giá Voucher: Từ 1.650.000VNĐ/PHÒNG

Áp dụng cho hạng Studio Suite (phòng 2 khách)
Thời gian sử dụng: Đến 30/12/2019
Phụ thu:

 • Phụ thu cuối tuần (thấp điểm): không tính
 • Phụ thu cuối tuần (cao điểm): 500.000VNĐ/đêm
 • Phụ thu lễ tết: 800.000VNĐ/đêm

VOUCHER 2N1Đ VILLA - FLC LUXURY HOTEL SẦM SƠN 5*
Giá Voucher: Từ 2.300.000VNĐ/PHÒNG

Áp dụng cho hạng Villa (phòng 2 khách)
Thời gian sử dụng: Đến 30/12/2019
Phụ thu:

 • Phụ thu cuối tuần: 600.000VNĐ/đêm
 • Phụ thu cao điểm: 800.000VNĐ/đêm
 • Phụ thu lễ tết: 1.000.000VNĐ/đêm

FLC LUXURY RESORT SẦM SƠN
Xem chi tiết tại đây

flc-luxury-resort-sam-son


VOUCHER 2N1Đ STUDIO SUITE - FLC LUXURY RESORT SẦM SƠN 5*
Giá Voucher: Từ 1.650.000VNĐ/PHÒNG

Áp dụng cho hạng Studio Suite (phòng 2 khách)
Thời gian sử dụng: Đến 30/12/2019
Phụ thu:

 • Phụ thu cuối tuần (thấp điểm): không tính
 • Phụ thu cuối tuần (cao điểm): 500.000VNĐ/đêm
 • Phụ thu lễ tết: 800.000VNĐ/đêm

VOUCHER 2N1Đ VILLA - FLC LUXURY RESORT SẦM SƠN 5*
Giá Voucher: Từ 2.300.000VNĐ/PHÒNG

Áp dụng cho hạng Villa (phòng 2 khách)
Thời gian sử dụng: Đến 30/12/2019
Phụ thu:

 • Phụ thu cuối tuần: 600.000VNĐ/đêm
 • Phụ thu cao điểm: 800.000VNĐ/đêm
 • Phụ thu lễ tết: 1.000.000VNĐ/đêm

FLC LUXURY HOTEL QUY NHƠN
Xem chi tiết tại đây

flc-quy-nhon


VOUCHER 2N1Đ STUDIO SUITE - FLC LUXURY HOTEL QUY NHƠN 5*
Giá Voucher: Từ 1.650.000VNĐ/PHÒNG 

Áp dụng cho hạng Studio Suite (phòng 2 khách)
Thời gian sử dụng: Đến 31/12/2019
Phụ thu:

 • Phụ thu cuối tuần (thấp điểm): 500.000VNĐ/đêm
 • Phụ thu cuối tuần (cao điểm): Phụ thu 500.000VNĐ/đêm
 • Phụ thu đón tiễn sân bay bằng xe buýt của khách sạn: 175.000VNĐ/chiều đi/khách (áp dụng tối thiểu cho 2 khách)
 • Phụ thu lễ tết: 1.000.000VNĐ/đêm

VOUCHER 2N1Đ VILLA - FLC LUXURY HOTEL QUY NHƠN 5*
Giá Voucher: Từ 4.300.000VNĐ/PHÒNG  

Áp dụng cho hạng Villa (phòng 4 khách) 
Thời gian sử dụng: Đến 31/12/2019
Phụ thu:

 • Phụ thu cuối tuần: 1.200.000VNĐ/đêm/2 phòng ngủ; 1.800.000VNĐ/đêm/3 phòng ngủ; 2.400.000VNĐ/đêm/4 phòng ngủ.
 • Phụ thu cao điểm: 1.200.000VNĐ/đêm/2 phòng ngủ; 1.800.000VNĐ/đêm/3 phòng ngủ; 2.400.000VNĐ/đêm/4 phòng ngủ.
 • Phụ thu đón tiễn sân bay bằng xe buýt của khách sạn: 175.000VNĐ/chiều đi/khách (áp dụng tối thiểu cho 4 khách)
 • Phụ thu lễ tết: 2.000.000VNĐ/đêm/2 phòng ngủ; 3.000.000VNĐ/đêm/3 phòng ngủ; 4.000.000VNĐ/đêm/4 phòng ngủ.

FLC LUXURY RESORT QUY NHƠN
Xem chi tiết tại đây

flc-luxury-resort-quy-nhon


VOUCHER 2N1Đ STUDIO SUITE - FLC LUXURY RESORT QUY NHƠN 5*
Giá Voucher: Từ 1.650.000VNĐ/PHÒNG 

Áp dụng cho hạng Studio Suite (phòng 2 khách) 
Thời gian sử dụng: Đến 31/12/2019
Phụ thu:

 • Phụ thu cuối tuần (thấp điểm): 500.000VNĐ/đêm
 • Phụ thu cuối tuần (cao điểm): Phụ thu 500.000VNĐ/đêm
 • Phụ thu đón tiễn sân bay bằng xe buýt của khách sạn: 175.000VNĐ/chiều đi/khách (áp dụng tối thiểu cho 2 khách)
 • Phụ thu lễ tết: 1.000.000VNĐ/đêm

VOUCHER 2N1Đ VILLA - FLC LUXURY RESORT QUY NHƠN 5*
Giá Voucher: Từ 4.300.000VNĐ/PHÒNG 

Áp dụng cho hạng Villa (phòng 4 khách) 
Thời gian sử dụng: Đến 31/12/2019
Phụ thu:

 • Phụ thu cuối tuần: 1.200.000VNĐ/đêm/2 phòng ngủ; 1.800.000VNĐ/đêm/3 phòng ngủ; 2.400.000VNĐ/đêm/4 phòng ngủ.
 • Phụ thu cao điểm: 1.200.000VNĐ/đêm/2 phòng ngủ; 1.800.000VNĐ/đêm/3 phòng ngủ; 2.400.000VNĐ/đêm/4 phòng ngủ.
 • Phụ thu đón tiễn sân bay bằng xe buýt của khách sạn: 175.000VNĐ/chiều đi/khách (áp dụng tối thiểu cho 4 khách)
 • Phụ thu lễ tết: 2.000.000VNĐ/đêm/2 phòng ngủ; 3.000.000VNĐ/đêm/3 phòng ngủ; 4.000.000VNĐ/đêm/4 phòng ngủ.

 

GHI CHÚ:

GIAI ĐOẠN THẤP ĐIỂM:

 • Từ 2/1/2019 đến 3/2/2019
 • Từ 11/2/2019 đến 13/4/2019
 • Từ 15/4/2019 đến 26/4/2019
 • Từ 3/9/2019 đến 23/12/2019
 • Từ 25/12/2019 đến 28/12/2019

GIAI ĐOẠN CAO ĐIỂM:

 • Từ 2/5/2019 đến 30/8/2019

GIAI ĐOẠN ĐỈNH ĐIỂM:

 • 01/01/2019
 • 24/12 và từ 29/12 – 31/12/2019
 • Từ 04/02 đến 10/02/2019
 • 14/04/2019
 • Từ 27/04 đến 01/05/2019Từ 31/08 đến 02/09/2019