waiting

Đang xử lý dữ liệu .....

Amiana Resort and Villas

Khu nghỉ dưỡng (Resort)
Vịnh Nha Trang, Đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang, Provinsi Khanh Hoa, Viet Nam
Video giới thiệu Amiana Resort and Villas
Trải nghiệm những chuyến du lịch chỉ có tại dulichvietnam.com.vn

Video giới thiệu Amiana Resort and Villas

Giá online:
Call
Giá voucher:
2,700,000 đ

Voucher phòng khách sạn

Giá phòng ngày trong tuần ( Chủ Nhật – Thứ 5)

AMIANA DELUXE COLLECTION:

- Deluxe (hướng núi kèm phòng chủ đề trẻ thơ, cho 02 người lớn)

+ Giá bao gồm ăn sáng:2,700,000 VNĐ / phòng / đêm

+ Giá bao gồm 2 bữa ăn (Sáng & Trưa/ Tối): 3,500,000 VNĐ / phòng / đêm

+ Giá bao gồm 3 bữa ăn (Sáng+Trưa+Tối): 4,550,000 VNĐ / phòng / đêm

- Deluxe (hướng đại dương kèm phòng chủ đề trẻ thơ)

+ Giá bao gồm ăn sáng: 3,200,000 VNĐ / phòng / đêm

+ Giá bao gồm 2 bữa ăn (Sáng & Trưa/ Tối): 4,000,000 VNĐ / phòng / đêm

+ Giá bao gồm 3 bữa ăn (Sáng+Trưa+Tối): 5,300,000 VNĐ / phòng / đêm

- Family room (2 phòng ngủ, hướng vườn, cho 04 người lớn)

+ Giá bao gồm ăn sáng: 5,000,000 VNĐ / phòng / đêm

+ Giá bao gồm 2 bữa ăn (Sáng & Trưa/ Tối): 6,600,000 VNĐ / phòng / đêm

+ Giá bao gồm 3 bữa ăn (Sáng+Trưa+Tối): 8,250,000 VNĐ / phòng / đêm

- Family room ( 2 phòng ngủ, hướng biển, cho 04 người lớn)

+ Giá bao gồm ăn sáng: 6,200,000 VNĐ / phòng / đêm

+ Giá bao gồm 2 bữa ăn (Sáng & Trưa/ Tối): 7,800,000 VNĐ / phòng / đêm

+ Giá bao gồm 3 bữa ăn (Sáng+Trưa+Tối): 10,100,000 VNĐ / phòng / đêm

AMIANA VILLA COLLECTION:

- Deluxe villa (hướng vườn, cho 02 người lớn)

+ Giá bao gồm ăn sáng: 3,200,000 VNĐ / phòng / đêm

+ Giá bao gồm 2 bữa ăn (Sáng & Trưa/ Tối): 4,000,000 VNĐ / phòng / đêm

+ Giá bao gồm 3 bữa ăn (Sáng+Trưa+Tối): 5,100,000 VNĐ / phòng / đêm

- Deluxe villa (hướng biển, cho 02 người lớn)

+ Giá bao gồm ăn sáng: 3,200,000 VNĐ / phòng / đêm

+ Giá bao gồm 2 bữa ăn (Sáng & Trưa/ Tối): 4,600,000 VNĐ / phòng / đêm

+ Giá bao gồm 3 bữa ăn (Sáng+Trưa+Tối): 6,000,000 VNĐ / phòng / đêm

- Premier Deluxe Villa (hướng biển, cho 02 người lớn)

+ Giá bao gồm ăn sáng: 4,500,000 VNĐ / phòng / đêm

+ Giá bao gồm 2 bữa ăn (Sáng & Trưa/ Tối): 5,300,000 VNĐ / phòng / đêm

+ Giá bao gồm 3 bữa ăn (Sáng+Trưa+Tối): 6,600,000 VNĐ / phòng / đêm

- Pool Villa (hướng biển, 01 giường đôi, cho 02 người lớn)

+ Giá bao gồm ăn sáng: 7,020,000 VNĐ / phòng / đêm

+ Giá bao gồm 2 bữa ăn (Sáng & Trưa/ Tối): 7,500,000 VNĐ / phòng / đêm

+ Giá bao gồm 3 bữa ăn (Sáng+Trưa+Tối): 9,000,000 VNĐ / phòng / đêm

- Family villa (hướng vườn, 02 phòng ngủ, cho 04 người lớn)

+ Giá bao gồm ăn sáng: 9,400,000 VNĐ / phòng / đêm

+ Giá bao gồm 2 bữa ăn (Sáng & Trưa/ Tối): 11,000,000 VNĐ / phòng / đêm

+ Giá bao gồm 3 bữa ăn (Sáng+Trưa+Tối): 13,000,000 VNĐ / phòng / đêm

- Pool Villa (hướng biển, 03 phòng ngủ, cho 06 người lớn)

+ Giá bao gồm ăn sáng: 16,450,000 VNĐ / phòng / đêm

+ Giá bao gồm 2 bữa ăn (Sáng & Trưa/ Tối): 18,820,000 VNĐ / phòng / đêm

+ Giá bao gồm 3 bữa ăn (Sáng+Trưa+Tối): 21,200,000 VNĐ / phòng / đêm

 

Giá phòng ngày cuối tuần (Thứ 06 & Thứ 07)

AMIANA DELUXE COLLECTION:

Deluxe (hướng núi kèm phòng chủ đề trẻ thơ, cho 02 người lớn)

+ Giá bao gồm ăn sáng: 3,200,000 VNĐ / phòng / đêm

+ Giá bao gồm 2 bữa ăn (Sáng & Trưa/ Tối): 4,000,000 VNĐ / phòng / đêm

+ Giá bao gồm 3 bữa ăn (Sáng+Trưa+Tối): 4,800,000 VNĐ / phòng / đêm

- Deluxe (hướng đại dương kèm phòng chủ đề trẻ thơ)

+ Giá bao gồm ăn sáng: 3,700,000 VNĐ / phòng / đêm

+ Giá bao gồm 2 bữa ăn (Sáng & Trưa/ Tối): 4,500,000 VNĐ / phòng / đêm

+ Giá bao gồm 3 bữa ăn (Sáng+Trưa+Tối): 5,300,000 VNĐ / phòng / đêm

- Family room (2 phòng ngủ, hướng vườn, cho 04 người lớn)

+ Giá bao gồm ăn sáng: 5,800,000 VNĐ / phòng / đêm

+ Giá bao gồm 2 bữa ăn (Sáng & Trưa/ Tối): 7,400,000 VNĐ / phòng / đêm

+ Giá bao gồm 3 bữa ăn (Sáng+Trưa+Tối): 9,000,000 VNĐ / phòng / đêm

- Family room ( 2 phòng ngủ, hướng biển, cho 04 người lớn)

+ Giá bao gồm ăn sáng: 6,900,000 VNĐ / phòng / đêm

+ Giá bao gồm 2 bữa ăn (Sáng & Trưa/ Tối): 8,600,000 VNĐ / phòng / đêm

+ Giá bao gồm 3 bữa ăn (Sáng+Trưa+Tối): 10,200,000 VNĐ / phòng / đêm

AMIANA VILLA COLLECTION:

- Deluxe villa (hướng vườn, cho 02 người lớn)

+ Giá bao gồm ăn sáng: 3,700,000 VNĐ / phòng / đêm

+ Giá bao gồm 2 bữa ăn (Sáng & Trưa/ Tối): 4,500,000 VNĐ / phòng / đêm

+ Giá bao gồm 3 bữa ăn (Sáng+Trưa+Tối): 5,300,000 VNĐ / phòng / đêm

- Deluxe villa (hướng biển, cho 02 người lớn)

+ Giá bao gồm ăn sáng: 4,300,000 VNĐ / phòng / đêm

+ Giá bao gồm 2 bữa ăn (Sáng & Trưa/ Tối): 5,100,000 VNĐ / phòng / đêm

+ Giá bao gồm 3 bữa ăn (Sáng+Trưa+Tối): 6,000,000 VNĐ / phòng / đêm

- Premier Deluxe Villa (hướng biển, cho 02 người lớn)

+ Giá bao gồm ăn sáng: 5,000,000 VNĐ / phòng / đêm

+ Giá bao gồm 2 bữa ăn (Sáng & Trưa/ Tối): 5,800,000 VNĐ / phòng / đêm

+ Giá bao gồm 3 bữa ăn (Sáng+Trưa+Tối): 6,600,000 VNĐ / phòng / đêm

- Pool Villa (hướng biển, 01 giường đôi, cho 02 người lớn)

+ Giá bao gồm ăn sáng: 7,300,000 VNĐ / phòng / đêm

+ Giá bao gồm 2 bữa ăn (Sáng & Trưa/ Tối): 8,000,000 VNĐ / phòng / đêm

+ Giá bao gồm 3 bữa ăn (Sáng+Trưa+Tối): 9,000,000 VNĐ / phòng / đêm

- Family villa (hướng vườn, 02 phòng ngủ, cho 04 người lớn)

+ Giá bao gồm ăn sáng: 9,500,000 VNĐ / phòng / đêm

+ Giá bao gồm 2 bữa ăn (Sáng & Trưa/ Tối): 11,000,000 VNĐ / phòng / đêm

+ Giá bao gồm 3 bữa ăn (Sáng+Trưa+Tối): 13,000,000 VNĐ / phòng / đêm

- Pool Villa (hướng biển, 03 phòng ngủ, cho 06 người lớn)

+ Giá bao gồm ăn sáng: 18,400,000 VNĐ / phòng / đêm

+ Giá bao gồm 2 bữa ăn (Sáng & Trưa/ Tối): 20,800,000 VNĐ / phòng / đêm

+ Giá bao gồm 3 bữa ăn (Sáng+Trưa+Tối): 23,200,000 VNĐ / phòng / đêm

 
icon-vang40 Chúng tôi luôn nỗ lực để có mức giá phòng tốt nhất, so sánh hàng ngàn hạng phòng, hàng trăm hotel voucher từ các khách sạn là đối tác vàng của Lữ Hành Việt Nam để giúp quý khách lựa chọn!
+ Địa danh:
+ Chuỗi khách sạn: Vinpearl | FLC | Mường Thanh  | Flamingo | Movenpick | Melia | Victoria | TTC | InterContinentalFusions | Radisson 
 
Khách hàng yêu thích nơi này vì: Wifi Chỗ đỗ xe Giặt ủi
Thông tin khu vực
Vịnh Nha Trang, Đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang, Provinsi Khanh Hoa, Viet Nam
Địa điểm lân cận

Phổ biến trong khu vực

Khoảng cách thể hiện được tính dựa trên đường thẳng. Khoảng cách di chuyển thực tế có thể thay đổi.

Khám phá thêm địa điểm trên bản đồ

Tìm kiếm nhanh hơn bằng cách chọn những tiện nghi bạn cần


Kết quả cho 1 phòng, 2 khách, ở từ 06-22-2024 trong 0 đêm

Đang lấy giá phòng. Xin vui lòng chờ trong giây lát.
Thông tin về Amiana Resort and Villas
Mô tả khách sạn

Nhận phòng/ Trả phòng

Nhận phòng từ: 14:00
Trả phòng đến: 12:00
Chính sách khách sạn
Đặc trưng
Bãi đậu xe
Cà phê/trà tại sảnh
Tiệm cà phê
Dịch vụ phòng 24 giờ
Nhà hàng
Nhà hàng phục vụ bữa sáng
Nhà hàng phục vụ bữa tối
Nhà hàng phục vụ bữa trưa
Dịch vụ dọn phòng
Két an toàn
WiFi tại khu vực chung
Dịch vụ văn phòng
Các tiện nghi văn phòng
Máy tính
Lễ tân hội nghị
Phòng hội nghị
Tiện nghi phục vụ hội họp
Máy photocopy
Máy chiếu
Trung tâm dịch vụ hành chánh/văn phòng
Wifi (miễn phí)
Máy lạnh
Tiệc chiêu đãi
Phòng gia đình
Phòng không hút thuốc
Hồ bơi
Phòng giải trí
Khu vực hút thuốc
Sân thượng/sân hiên
Bữa sáng với thực đơn gọi món
Bữa tối với thực đơn gọi món
Bữa trưa với thực đơn gọi món
Nhà hàng có máy lạnh
Quầy bar
Bữa sáng
Bữa sáng và bữa tối
Bữa sáng và bữa trưa
Bữa sáng món tự chọn
Bữa sáng (thu phí)
Tiệm cà phê
Phục vụ bữa sáng/trưa/tối kèm thức uống
Phục vụ bữa sáng/trưa/tối kèm thức uống không cồn
Phục vụ bữa sáng/trưa/tối không kèm thức uống
Tiệc liên hoan
Bữa sáng miễn phí
Phục vụ bữa sáng/tối kèm đồ uống không cồn
Phục vụ bữa sáng/tối không kèm đồ uống
Bữa sáng phục vụ món nóng
Không phục vụ đồ uống có cồn
Quầy bar bên hồ bơi
Bữa tối với thực đơn chọn sẵn
Bữa trưa với thực đơn chọn sẵn
Quầy phục vụ đồ ăn nhẹ
Đồ ăn nhẹ
Phục vụ món chay
Áo choàng tắm
Bồn tắm
Truyền hình cáp
Bàn làm việc
Đầu đĩa DVD
Máy sấy tóc
Két an toàn trong phòng
Nhà bếp mini
Lò vi sóng
Minibar
Tủ lạnh
Phòng tắm đứng và bồn tắm riêng
Phòng tắm vòi sen
TV
Thẩm mỹ viện
Hiệu làm tóc
Giặt ủi
Cửa hàng
Nhân viên xách hành lý
Thức uống chào mừng miễn phí
Dịch vụ concierge/hỗ trợ khách
Dịch vụ thu đổi ngoại tệ
Người gác cửa
EARLY_CHECK_IN
Dịch vụ nhận phòng cấp tốc
Dịch vụ trả phòng cấp tốc
Lễ tân 24h
Bảo vệ 24 giờ
Dịch vụ trả phòng muộn
Dịch vụ giặt ủi
Dịch vụ phòng (có giới hạn thời gian)
Dịch vụ lưu trữ/bảo quản hành lý
Dịch vụ chăm sóc y tế
Điện thoại di động
Đội ngũ nhân viên đa ngôn ngữ
Nhật báo tại sảnh
Nhật báo
Nhân viên gác cổng
Dịch vụ hỗ trợ đặt Tour
Dịch vụ tiệc cưới
Cầu lông
Bóng chuyền bãi biển
Bàn bi-da
Lặn biển
Trung tâm thể dục thể hình
Phòng trò chơi
Mô-tô nước
Bóng bàn
Bóng chuyền
Các môn thể thao dưới nước
Tiệc nướng ngoài trời
Ghế dài tắm nắng bãi biển
Khăn tắm biển
Dù (ô) trên bãi biển
Câu lạc bộ thiếu nhi
Khu vui chơi trẻ em
Hồ bơi trẻ em
Chương trình giải trí cho người lớn
Chương trình giải trí cho trẻ em
Trung tâm thể dục thể hình
Hồ nước nóng Jacuzzi
Karaoke
Mát-xa
Các tiện nghi ngoài trời
Hồ bơi ngoài trời
Hồ bơi ngoài trời
Hồ bơi nước mặn ngoài trời
Ghế dài tắm nắng hồ bơi
Bãi biển riêng
Bãi biển riêng lân cận
Xông hơi ướt
Dịch vụ spa
Bồn tắm nước nóng
Xông hơi khô/ướt
Phòng xông hơi
Ghế dài tắm nắng
Bãi đậu xe an ninh
Đưa đón đến trung tâm thương mại
Ghế cho trẻ em
Dịch vụ trông trẻ có người giám hộ
Đưa đón sân bay (thu phí)
Đưa đón sân bay
Hỏi đáp về Amiana Resort and Villas
Khách sạn tương tự
100 Trần Phú
44 - 46 Lê Thánh Tôn, Phường Lộc Thọ
Lô 4D, Bắc Bán Đảo Cam Ranh, Bãi Dài
78 - 80 Trần Phú, Phường Lộc Thọ
Đảo hòn Tre
Khách sạn đã xem
Vịnh Nha Trang, Đường Phạm Văn Đồng