Loại tour: Landtour trọn gói (dành cho khách đã có sẵn vé máy bay)
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Đài Loan
Địa danh:
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: Hàng tuần
Giá 1 khách
3,690,000 đ
Loại tour: Hoạt động & trải nghiệm ngày
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Đài Loan
Địa danh: Hoa Liên
Thời gian: 1/2 Ngày
Ghi chú: Thứ 2, 4, 6, 7
Giá 1 khách
2,250,919 đ
Loại tour: Hoạt động & trải nghiệm ngày
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Đài Loan
Địa danh: Đài Bắc
Thời gian: 1/2 Ngày
Ghi chú: Hàng Ngày
Giá 1 khách
415,400 đ
Loại tour: Hoạt động & trải nghiệm ngày
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Đài Loan
Địa danh: Đài Bắc
Thời gian: 1/2 Ngày
Ghi chú: Hàng Ngày
Giá 1 khách
478,000 đ
Loại tour: Hoạt động & trải nghiệm ngày
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Đài Loan
Địa danh: Đài Bắc
Thời gian: 1/2 Ngày
Ghi chú: Hàng Ngày
Giá 1 khách
902,875 đ
Loại tour:
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Đài Loan
Địa danh:
Thời gian: 1/2 Ngày
Ghi chú: Hằng ngày
Giá 1 khách
1,326,228 đ