Loại tour: Landtour trọn gói (dành cho khách đã có sẵn vé máy bay)
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Singapore, Malaysia, Indonesia
Địa danh:
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 1, 2, 3, 6, 8 14, 21, 23, 24/08; 7, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 26/9
Giá 1 khách
7,490,000 đ
Loại tour: Landtour trọn gói (dành cho khách đã có sẵn vé máy bay)
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Indonesia, Malaysia, Singapore
Địa danh:
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: 21, 28/06; 5, 12, 19, 26/07; 2, 16/08; 27/09; 11,25/10
Giá 1 khách
3,990,000 đ
Loại tour: Landtour trọn gói (dành cho khách đã có sẵn vé máy bay)
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Indonesia
Địa danh: Bali
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: 07, 13, 20, 21, 27/06; 04, 05, 11, 18, 19, 25/07; 01, 08, 29/07
Giá 1 khách
4,990,000 đ