Loại tour: Landtour trọn gói (dành cho khách đã có sẵn vé máy bay)
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh:
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: Tháng 7 8 9
Giá 1 khách
22,990,000 đ
Loại tour: Landtour trọn gói (dành cho khách đã có sẵn vé máy bay)
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh:
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: Tháng 7 8 9
Giá 1 khách
10,990,000 đ
Loại tour: Landtour trọn gói (dành cho khách đã có sẵn vé máy bay)
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh:
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: 20/7; 9,30,31/8; 19/9
Giá 1 khách
18,990,000 đ
Loại tour: Landtour trọn gói (dành cho khách đã có sẵn vé máy bay)
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh:
Thời gian: 3 Ngày
Ghi chú: Tháng 7 8 9
Giá 1 khách
12,990,000 đ
Loại tour:
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Nhật Bản
Địa danh:
Thời gian: 1/2 Ngày
Ghi chú: Hàng Ngày
Giá 1 khách
2,665,865 đ