Loại tour: Tour ghép hàng ngày, tour ngắn đón trả tại khách sạn
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Hạ Long, Hà Nội, Ninh Bình
Địa danh: Vịnh Hạ Long, Hoa Lư , Bái Đính
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: Giá tốt nhất tại Lữ Hành Việt Nam.
Giá 1 khách
4,250,000 đ
Loại tour: Tour ghép hàng ngày, tour ngắn đón trả tại khách sạn
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Hạ Long, Hà Nội
Địa danh: Trung Tâm Hà Nội
Thời gian: 1/2 Ngày
Ghi chú: Giá tốt nhất tại Lữ Hành Việt Nam.
Giá 1 khách
850,000 đ
Loại tour: Vé thăm quan & Show
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Hạ Long
Địa danh: SunWorld Hạ Long
Thời gian: 1/2 Ngày
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
65,000 đ
Loại tour: Tour du thuyền (Cruise, sailing & water tour)
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Hạ Long
Địa danh: Vịnh Hạ Long
Thời gian: 2 Ngày
Ghi chú: Giá tốt nhất
Giá 1 khách
3,550,000 đ
Tour Hạ Long 3N2Đ - Du Thuyền Paradise 5 sao Hạ Long
Hot
Loại tour: Tour du thuyền (Cruise, sailing & water tour)
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Hạ Long
Địa danh: Vịnh Hạ Long
Thời gian: 3 Ngày
Ghi chú: Giá tốt nhất
Giá 1 khách
3,490,000 đ
Tour Hạ Long - Cát Bà 3N2Đ - Du Thuyền Apricot 3 sao
Tiết Kiệm
Loại tour: Tour du thuyền (Cruise, sailing & water tour)
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Hạ Long
Địa danh: Vịnh Hạ Long
Thời gian: 3 Ngày
Ghi chú: Giá tốt nhất
Giá 1 khách
3,350,000 đ
Tour Hạ Long 3N2Đ - Du Thuyền Apricot 3 sao
Tiết Kiệm
Loại tour: Tour du thuyền (Cruise, sailing & water tour)
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Hạ Long
Địa danh: Vịnh Hạ Long
Thời gian: 3 Ngày
Ghi chú: Giá tốt nhất
Giá 1 khách
3,750,000 đ
Tour Hạ Long 2N1Đ - Du thuyền Golden 5 sao
Tiết Kiệm
Loại tour: Tour du thuyền (Cruise, sailing & water tour)
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Hạ Long
Địa danh: Vịnh Hạ Long
Thời gian: 2 Ngày
Ghi chú: Giá tốt nhất
Giá 1 khách
3,250,000 đ
Tour Hạ Long 2N1Đ + Du thuyền Azela Cruise 4 sao
Tiết Kiệm
Loại tour: Tour du thuyền (Cruise, sailing & water tour)
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Hạ Long
Địa danh: Vịnh Hạ Long
Thời gian: 2 Ngày
Ghi chú: Giá tốt nhất
Giá 1 khách
2,750,000 đ
Tour Hạ Long 2N1Đ - Du Thuyền Apricot 3 sao
Hot
Loại tour: Tour du thuyền (Cruise, sailing & water tour)
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Hạ Long
Địa danh: Vịnh Hạ Long
Thời gian: 2 Ngày
Ghi chú: Giá tốt nhất
Giá 1 khách
2,250,000 đ
Tour Hạ Long 2N1Đ - Trải nghiệm Thủy Phi Cơ + Du Thuyền L'Azalee Deluxe 3 sao
Cao Cấp
Loại tour: Tour du thuyền (Cruise, sailing & water tour)
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Hạ Long
Địa danh: Vịnh Hạ Long
Thời gian: 2 Ngày
Ghi chú: Giá tốt nhất
Giá 1 khách
5,990,000 đ
Tour Hạ Long 2N - Trải nghiệm Thủy Phi Cơ + Du Thuyền Emeraude Cruise 5 sao
Cao Cấp
Loại tour: Tour du thuyền (Cruise, sailing & water tour)
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Hạ Long
Địa danh: Vịnh Hạ Long
Thời gian: 2 Ngày
Ghi chú: Giá tốt nhất
Giá 1 khách
5,990,000 đ
Test