Voucher Ăn Tối Lãng Mạng Trên Tàu Princess 5 Sao - Sông Sài Gòn
Cao Cấp
Loại tour: Voucher ăn uống, ẩm thực, Vé thăm quan, show diễn, khu vui chơi
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Hồ Chí Minh
Địa danh: Ăn tối du thuyền Sài Gòn
Thời gian: 0-3 Giờ
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
1,100,000 đ
Loại tour: Voucher ăn uống, ẩm thực, Vé thăm quan, show diễn, khu vui chơi
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Hồ Chí Minh
Địa danh: Ăn tối du thuyền Sài Gòn
Thời gian: 0-3 Giờ
Ghi chú: Hàng Ngày
Giá 1 khách
900,000 đ
Voucher Ăn Tối Tại  Du Thuyền Indochina Junk Trên Sông Sài Gòn
Tiết Kiệm
Loại tour: Voucher ăn uống, ẩm thực, Vé thăm quan, show diễn, khu vui chơi
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Hồ Chí Minh
Địa danh: Ăn tối du thuyền Sài Gòn
Thời gian: 0-3 Giờ
Ghi chú: Hàng Ngày
Giá 1 khách
450,000 đ
Loại tour: Vé thăm quan, show diễn, khu vui chơi
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Hồ Chí Minh
Địa danh: Nội thành Sài Gòn
Thời gian: 0-3 Giờ
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
700,000 đ
Loại tour: Vé thăm quan, show diễn, khu vui chơi, Voucher ăn uống, ẩm thực
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Hồ Chí Minh
Địa danh: Sông Sài Gòn
Thời gian: 1/2 Ngày
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
1,050,000 đ
Loại tour: Vé thăm quan, show diễn, khu vui chơi
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Hồ Chí Minh
Địa danh: Nội thành Sài Gòn
Thời gian: 1/2 Ngày
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
200,000 đ
Loại tour: Vé thăm quan, show diễn, khu vui chơi, Voucher ăn uống, ẩm thực
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Hồ Chí Minh
Địa danh: Sông Sài Gòn
Thời gian: 1/2 Ngày
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
1,300,000 đ