Loại tour: Landtour trọn gói (dành cho khách đã có sẵn vé máy bay)
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Myanmar
Địa danh:
Thời gian: 3 Ngày
Ghi chú: 06/07;14/08; 12/09; 12/10; 09/11
Giá 1 khách
3,990,000 đ
Loại tour: Landtour trọn gói (dành cho khách đã có sẵn vé máy bay)
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Myanmar
Địa danh:
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: 20, 27/06; 04, 11, 16, 25/07; 08, 30/08; 12/09; 28/12/2019
Giá 1 khách
5,990,000 đ