Loại tour: Hoạt động & trải nghiệm ngày
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Củ Chi
Địa danh: ,
Thời gian: 1/2 Ngày
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
550,000 đ
Loại tour: Tour ghép hàng ngày, tour ngắn đón trả tại khách sạn
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Hồ Chí Minh, Củ Chi
Địa danh: Củ Chi
Thời gian: 1/2 Ngày
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
150,000 đ