Loại tour: Tour ghép hàng ngày, tour ngắn đón trả tại khách sạn
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
Địa danh: Miền Tây, Các tỉnh lân cận HCM
Thời gian: 1 Ngày
Ghi chú: Chủ Nhật Hàng Tuần
Giá 1 khách
550,000 đ
Loại tour: Tour ghép hàng ngày, tour ngắn đón trả tại khách sạn
Khởi hành: Cần Thơ
Điểm Đến: Đồng Tháp
Địa danh: Miền Tây
Thời gian: 1/2 Ngày
Ghi chú: Hàng Ngày
Giá 1 khách
900,000 đ