Loại Visa: Du lịch, Công tác, Thăm Thân
Điểm Đến: làm Visa Hàn Quốc
Thời gian làm Visa: 15 - 20 Ngày
Thời gian lưu trú: 30 Ngày
Số lần nhập cảnh: 3 tháng 1 lần - 5 năm nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ:
Giá 1 hồ sơ
2,800,000 đ