Tour Sapa - Ninh Bình - Hạ Long - Hà Nội 5N4Đ, Khởi hành từ HCM, Bay Vietjet Air + KS 3*, tiết kiệm, ưu đãi
TOUR TẾT
Danh mục:
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Tour Sapa, Tour Ninh Bình, Tour Hạ Long, Tour Hà Nội
Địa danh: Khởi hành từ Tp.HCM, Khởi hành từ Tp.HCM
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: Thứ 4 hàng tuần
Giá 1 khách
7,590,000 đ
Danh mục:
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tour Hà Nội
Địa danh: City tour, tour ngắn ngày tại Hà Nội
Thời gian: 1 Ngày
Ghi chú: Liên hệ
Giá 1 khách
690,000 đ
Danh mục:
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tour Hà Nội
Địa danh: City tour, tour ngắn ngày tại Hà Nội
Thời gian: 1 Ngày
Ghi chú: Liên hệ
Giá 1 khách
650,000 đ
Danh mục:
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tour Hà Nội
Địa danh: City tour, tour ngắn ngày tại Hà Nội
Thời gian: 1 Ngày
Ghi chú: Liên hệ
Giá 1 khách
590,000 đ
Danh mục:
Khởi hành: Từ Đà Nẵng
Điểm Đến: Tour Sapa, Tour Miền Bắc, Tour Hà Nội
Địa danh: Khởi hành từ Đà Nẵng, Khởi hành từ Đà Nẵng, Khởi hành từ Đà Nẵng
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: Liên hệ
Giá 1 khách
4,790,000 đ
Danh mục:
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tour Hà Nội
Địa danh: City tour, tour ngắn ngày tại Hà Nội
Thời gian: 1 Ngày
Ghi chú: Hằng ngày
Giá 1 khách
750,000 đ
Danh mục:
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tour Hà Nội
Địa danh: City tour, tour ngắn ngày tại Hà Nội
Thời gian: 1/2 Ngày
Ghi chú: Hằng ngày
Giá 1 khách
610,000 đ