Tour du lịch Dubai

Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Dubai
Thời gian 6 Ngày 5 Đêm
Ngày đi: 09.04 – 13.04
Giá 1 khách
24,990,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Abu Dhabi, Dubai
Thời gian 6 Ngày 5 Đêm
Ngày đi: 25/04
Giá 1 khách
24,990,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Abu Dhabi, Dubai
Thời gian 5 Ngày 4 Đêm
Ngày đi: 8/3, 22/3; 5/4, 12/4, 28/4
Giá 1 khách
22,490,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Abu Dhabi, Dubai
Thời gian 6 Ngày 5 Đêm
Ngày đi: Tháng 3, 4, 5, 6/2019
Giá 1 khách
22,490,000 đ
Khởi hành: Đà Nẵng
Điểm Đến: Abu Dhabi, Dubai, Singapore
Thời gian 6 Ngày 5 Đêm
Ngày đi: 04/3; 05/4
Giá 1 khách
26,990,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Abu Dhabi, Dubai
Thời gian 6 Ngày 5 Đêm
Ngày đi: 20 Hàng tháng
Giá 1 khách
25,990,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Abu Dhabi, Dubai
Thời gian 6 Ngày 5 Đêm
Ngày đi: 31/3; 3/4, 7/4, 10/4, 13/4
Giá 1 khách
22,990,000 đ