Hà Nội - Cao Nguyên Mộc Châu 2N1Đ
TOUR TẾT
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Mai Châu, Mộc Châu
Thời gian: 2 Ngày
Ngày đi: Thứ 7 hàng tuần/ Tết âm lịch: 26, 27, 28, 29, 30, 31/1/2020, 01/02/2020
Giá 1 khách
790,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Mai Châu
Thời gian: 3 Ngày
Ngày đi: Theo yêu cầu
Giá 1 khách
2,195,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Mai Châu
Thời gian: 2 Ngày
Ngày đi: Theo yêu cầu
Giá 1 khách
1,486,000 đ
Hà Nội - Mai Châu - Bản Lác 2N1Đ
TOUR TIẾT KIỆM
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Mai Châu
Thời gian: 2 Ngày
Ngày đi: Hàng ngày
Giá 1 khách
890,000 đ
Hải Phòng - Hà Nội - Mai Châu - Mộc Châu - Điện Biên - Lai Châu - Sapa 5N4Đ
TOUR YÊU THÍCH
Khởi hành: Hải Phòng
Điểm Đến: Sapa, Mai Châu, Mộc Châu, Điện Biên
Thời gian: 5 Ngày
Ngày đi: Thứ 4 Hàng Tuần
Giá 1 khách
5,550,000 đ
Hà Nội - Mai Châu - Mộc Châu - Điện Biên - Lai Châu - Sapa 5N4Đ
TOUR TẾT
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Sapa, Mai Châu, Mộc Châu, Điện Biên
Thời gian: 5 Ngày
Ngày đi: thứ 4 hàng tuần/ Tết âm lịch: 27, 29/1/2020 (mùng 3, 5 Tết)
Giá 1 khách
5,550,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Sapa, Mai Châu, Mộc Châu, Điện Biên
Thời gian: 4 Ngày
Ngày đi: Thứ 4 hàng tuần
Giá 1 khách
5,150,000 đ