Hà Nội - Mù Cang Chải - Suối Giàng - Tú Lệ - Khau Phạ 3N2Đ
Mùa Vàng Tây Bắc
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Mù Cang Chải
Thời gian: 3 Ngày
Ngày đi: Thứ 6 Hàng Tuần, 30/8, 31/8
Giá 1 khách
2,190,000 đ
Hà Nội - Mù Cang Chải - Tú Lệ - Khau Phạ - Bảo Hà 2N1Đ
Mùa Vàng Tây Bắc
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Mù Cang Chải
Thời gian: 2 Ngày
Ngày đi: Thứ 7 hàng tuần
Giá 1 khách
1,750,000 đ
Hải Phòng - Hà Nội - Mù Cang Chải - Tú Lệ - Khau Phạ - Bảo Hà 2N1Đ
Mùa Vàng Tây Bắc
Khởi hành: Hải Phòng
Điểm Đến: Mù Cang Chải
Thời gian: 2 Ngày
Ngày đi: Thứ 7 hàng tuần
Giá 1 khách
1,750,000 đ
Hải Phòng - Hà Nội - Mù Cang Chải - Suối Giàng - Tú Lệ - Khau Phạ 3N2Đ
Mùa Vàng Tây Bắc
Khởi hành: Hải Phòng
Điểm Đến: Mù Cang Chải
Thời gian: 3 Ngày
Ngày đi: Thứ 6 hàng tuần
Giá 1 khách
2,190,000 đ