Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha
Địa danh: Barcelona, Lisbon, Madrid
Thời gian: 11 Ngày
Ghi chú: 27/04; 25/05; 22/06; 13, 20/07; 17/08/2024
Giá 1 khách
78,900,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Châu Âu, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha
Địa danh: Barcelona, Lisbon, Madrid
Thời gian: Tour dài ngày
Ghi chú: 22/04; 18/05; 06/07; 17, 26/08; 07/10; 11/11/2024
Giá 1 khách
109,000,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Châu Âu, Bồ Đào Nha, Pháp, Tây Ban Nha
Địa danh: Nice
Thời gian: 11 Ngày
Ghi chú: 16/06; 16/07/2024
Giá 1 khách
89,900,000 đ