Tour du lịch Hồng Kông

Khởi hành: Cần Thơ
Điểm Đến: Hồng Kông, Trung Quốc
Thời gian 5 Ngày 4 Đêm
Ngày đi: Tháng 2 3 4 5 6 7/2019
Giá 1 khách
9,990,000 đ
Khởi hành: Cần Thơ
Điểm Đến: Hồng Kông
Thời gian 4 Ngày 3 Đêm
Ngày đi: Tháng 2,3,4,5,6,7,8/2019
Giá 1 khách
9,990,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Hồng Kông
Thời gian 4 Ngày 3 Đêm
Ngày đi: 23/02; 09/03, 16/03, 30/03
Giá 1 khách
11,490,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Hồng Kông
Thời gian 4 Ngày 3 Đêm
Ngày đi: Tháng 4, 5, 6, 7,8
Giá 1 khách
9,990,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Hồng Kông, Trung Quốc
Thời gian 5 Ngày 4 Đêm
Ngày đi: Hàng Tháng; Tháng 3, 4, 5, 6, 7/2019
Giá 1 khách
9,990,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Hồng Kông
Thời gian 4 Ngày 3 Đêm
Ngày đi: 22/2; 8/3; 22/3; 29/3
Giá 1 khách
13,990,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Hàn Quốc, Hồng Kông
Thời gian 5 Ngày 4 Đêm
Ngày đi: Tháng 4 5 6 7 8 9 10 11/2019
Giá 1 khách
16,490,000 đ