Hà Nội - Pháp - Bỉ - Đức - Hà Lan 7N6Đ - Bay Qatar Airways 5*
TOUR BÁN CHẠY
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Châu Âu, Bỉ, Hà Lan, Pháp, Đức
Thời gian: 7 Ngày
Ngày đi: 2,14/10, 6/11/2019; 25/3; 10,25/4; 8,14,28/5; 12,19,26/6; 6,10,18/7; 1,8,20,28/8; 2,22/10/2020
Giá 1 khách
39,900,000 đ
Khởi hành: Đà Nẵng
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian: 6 Ngày
Ngày đi: 22, 29/10; 05, 12, 19, 26/11/2019
Giá 1 khách
14,990,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Myanmar
Thời gian: 4 Ngày
Ngày đi: 23, 27, 28/1; 1/2 (29 Tết Âm; Mùng 3, 4, 8 Tết)
Giá 1 khách
11,990,000 đ
Khởi hành: Đà Nẵng
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian: 7 Ngày
Ngày đi: Tháng 10; 11; 12/2019; Tháng 02; 03/2020
Giá 1 khách
16,490,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Indonesia
Thời gian: 4 Ngày
Ngày đi: THÁNG 1: 28 (MÙNG 4 TẾT)
Giá 1 khách
14,990,000 đ
Khởi hành: Đà Nẵng
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian: 5 Ngày
Ngày đi: 30/10; 13, 27/11; 11, 18/12/2019; 12, 26/02; 04, 11, 18/03/2020
Giá 1 khách
14,690,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Dubai
Thời gian: 6 Ngày
Ngày đi: 26/12
Giá 1 khách
24,990,000 đ
HCM - BHUTAN 5N4D
TOUR TẾT
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Bhutan
Thời gian: 5 Ngày
Ngày đi: 27/01/2019 (MÙNG 3 TẾT)
Giá 1 khách
46,000,000 đ
Hà Nội - Đài Bắc - Nam Đầu - Cao Hùng - Hà Nội 5N4Đ Bay Vietjet Air
TOUR BÁN CHẠY
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Đài Loan
Thời gian: 5 Ngày
Ngày đi: Tháng 10, 11, 12
Giá 1 khách
9,990,000 đ
Khởi hành: Đà Nẵng
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian: 5 Ngày
Ngày đi: Tháng 10; 11; 12/2019
Giá 1 khách
15,990,000 đ
Hà Nội - Trương Gia Giới - Thiên Môn Sơn - Hồ Bảo Phong - Phù Dung Trấn - Phượng Hoàng Cổ Trấn 6N5Đ
TOUR BÁN CHẠY
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian: 6 Ngày
Ngày đi: Tháng 08, 09, 10, 11, 12
Giá 1 khách
9,990,000 đ
Khởi hành: Đà Nẵng
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian: 5 Ngày
Ngày đi: Tháng 10; 11; 12/2019
Giá 1 khách
9,590,000 đ
Hà Nội - Trương Gia Giới - Phù Dung Trấn - Phượng Hoàng Cổ Trấn 6N5Đ đi tàu
TOUR TIẾT KIỆM
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian: 6 Ngày
Ngày đi: Tháng 09, 10, 11, 12
Giá 1 khách
6,690,000 đ
Khởi hành: Đà Nẵng
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian: 5 Ngày
Ngày đi: 20/10
Giá 1 khách
13,990,000 đ
Khởi hành: Đà Nẵng
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian: 4 Ngày
Ngày đi: Thứ 5, thứ 7 hàng tuần
Giá 1 khách
4,990,000 đ
Khởi hành: Đà Nẵng
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian: 5 Ngày
Ngày đi: 28/12; 26/01( mùng 2 tết)
Giá 1 khách
7,490,000 đ
Khởi hành: Đà Nẵng
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian: 4 Ngày
Ngày đi: Hàng Ngày; 29/12 (Tết Dương Lịch); 26/01(Tết Âm Lịch)
Giá 1 khách
4,990,000 đ
Khởi hành: Đà Nẵng
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian: 6 Ngày
Ngày đi: Thứ 3 hàng tuần
Giá 1 khách
12,990,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Thời gian: 6 Ngày
Ngày đi: 27/12
Giá 1 khách
27,900,000 đ
Hà Nội - Singapore - Malaysia 6N5Đ Bay Tiger Air + Malido Air
TOUR BÁN CHẠY
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Singapore, Malaysia
Thời gian: 6 Ngày
Ngày đi: Tháng 10 11 12/2019; 1 2 3/2020, M1, M2 tết 2020
Giá 1 khách
9,990,000 đ
Xem thêm