Tour du lịch

Khởi hành: Cần Thơ
Điểm Đến: Myanmar
Thời gian 4 Ngày 3 Đêm
Ngày đi: Hàng Tháng
Giá 1 khách
10,990,000 đ
Khởi hành: Cần Thơ
Điểm Đến: Nhật Bản
Thời gian 4 Ngày 3 Đêm
Ngày đi: 4/3, 11/3, 12/3, 17/3; 13/4, 19/4, 23/4
Giá 1 khách
19,990,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian 5 Ngày 4 Đêm
Ngày đi: 13/03, 20/03; 26/04
Giá 1 khách
12,900,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Hàn Quốc
Thời gian 6 Ngày 5 Đêm
Ngày đi: 10/4
Giá 1 khách
16,990,000 đ
Khởi hành: Đà Nẵng
Điểm Đến: Lào
Thời gian 5 Ngày 4 Đêm
Ngày đi: 07 và 17 hàng tháng
Giá 1 khách
5,990,000 đ
Khởi hành: Huế
Điểm Đến: Lào
Thời gian 5 Ngày 4 Đêm
Ngày đi: 07 và 17 hàng tháng
Giá 1 khách
5,990,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Hàn Quốc
Thời gian 5 Ngày 4 Đêm
Ngày đi: 4/4
Giá 1 khách
11,990,000 đ
Khởi hành: Buôn Ma Thuột
Điểm Đến: Malaysia, Singapore
Thời gian 6 Ngày 5 Đêm
Ngày đi: 2/3, 9/3, 16/3, 30/3; 13/4, 20/4; 27/4; 11/5, 25/5
Giá 1 khách
10,990,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Maldives
Thời gian 5 Ngày 4 Đêm
Ngày đi: 26/4; 15/5; 5/6
Giá 1 khách
29,900,000 đ
Khởi hành: Huế
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian 6 Ngày 5 Đêm
Ngày đi: 14/03; 06/04, 11/04, 20/04, 25/04
Giá 1 khách
12,590,000 đ