Tour du lịch Ý

Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Châu Âu, Pháp, Thụy Sĩ, Ý, Vatican
Thời gian 10 Ngày 9 Đêm
Ngày đi: 25/04/2019
Giá 1 khách
57,900,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Châu Âu, Pháp, Tây Âu, Thụy Sĩ, Ý
Thời gian 12 Ngày 11 Đêm
Ngày đi: 8/5, 24/5, 30/5; 12/6, 21/6, 26/6; 10/7, 18/7, 24/7; 2/8, 22/8; 18/9; 2/10; 06/11
Giá 1 khách
59,900,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Châu Âu, Pháp, Thụy Sĩ, Ý
Thời gian 10 Ngày 9 Đêm
Ngày đi: 14/3; 4/4, 25/4; 9/5; 6/6, 13/6, 26/6; 11/7, 25/7; 8/8, 22/8
Giá 1 khách
51,900,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Châu Âu, Pháp, Thụy Sĩ, Ý
Thời gian 8 Ngày 7 Đêm
Ngày đi: 23/4; 28/5; 25/6; 23/7
Giá 1 khách
39,900,000 đ