Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Đà Nẵng
Điểm Đến: Nepal
Địa danh: Nepal
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 05/01/2024
Giá 1 khách
32,480,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nepal
Địa danh: Nepal
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 05/01/2024
Giá 1 khách
32,480,000 đ
HN - Nepal 6N5Đ, Bay Hymalaya Airlines + KS 3,4*
TOUR BÁN CHẠY
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Nepal
Địa danh: Nepal
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 05-10/01/2024
Giá 1 khách
32,490,000 đ