Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Ấn Độ
Thời gian: 5 Ngày
Ngày đi: 08/01; 27/01/2020 (Mùng 3 Tết); 12, 26/02; 11,18/03/2020
Giá 1 khách
19,500,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Ấn Độ
Thời gian: 10 Ngày
Ngày đi: 12, 24/09; 14/10/2019
Giá 1 khách
32,490,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Ấn Độ
Thời gian: 10 Ngày
Ngày đi: 14/11; 24/12
Giá 1 khách
34,500,000 đ
Khởi hành: Quy Nhơn
Điểm Đến: Ấn Độ
Thời gian: 10 Ngày
Ngày đi: 12, 24/09; 14/10/2019
Giá 1 khách
34,000,000 đ