Tour du lịch Canada

Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Canada
Thời gian 8 Ngày 7 Đêm
Ngày đi: 18/09/2019
Giá 1 khách
40,900,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Canada
Thời gian 11 Ngày 10 Đêm
Ngày đi: 18/05; 12/07; 15/09
Giá 1 khách
77,500,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Canada
Thời gian 5 Ngày 4 Đêm
Ngày đi: 24/5/2019
Giá 1 khách
51,800,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Canada
Thời gian 11 Ngày 10 Đêm
Ngày đi: 18/05/2019
Giá 1 khách
82,900,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Canada
Thời gian 9 Ngày 8 Đêm
Ngày đi: 18/05
Giá 1 khách
74,900,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Canada
Thời gian 7 Ngày 6 Đêm
Ngày đi: 23/03/2019
Giá 1 khách
45,900,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Canada, Mỹ
Thời gian 10 Ngày 9 Đêm
Ngày đi: 15/3; 26/04
Giá 1 khách
74,000,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Canada, Mỹ
Thời gian 13 Ngày 12 Đêm
Ngày đi: 21/04/2019
Giá 1 khách
99,900,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Canada, Cuba
Thời gian 12 Ngày 11 Đêm
Ngày đi: 26/4; 28/6
Giá 1 khách
86,900,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Canada, Mỹ
Thời gian 13 Ngày 12 Đêm
Ngày đi: 21/04
Giá 1 khách
99,900,000 đ