Tour du lịch Mỹ

Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Mỹ
Thời gian 7 Ngày 6 Đêm
Ngày đi: 19/02/2019
Giá 1 khách
48,900,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Mỹ
Thời gian 6 Ngày 5 Đêm
Ngày đi: 29/3; 24/4; 25/5
Giá 1 khách
56,900,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Mỹ
Thời gian 6 Ngày 5 Đêm
Ngày đi: 10/04/2019
Giá 1 khách
39,900,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Canada, Mỹ
Thời gian 10 Ngày 9 Đêm
Ngày đi: 15/3; 26/04
Giá 1 khách
74,000,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Mỹ
Thời gian 11 Ngày 10 Đêm
Ngày đi: 26/04/2019
Giá 1 khách
69,900,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Canada, Mỹ
Thời gian 13 Ngày 12 Đêm
Ngày đi: 21/04/2019
Giá 1 khách
99,900,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Mỹ
Thời gian 7 Ngày 6 Đêm
Ngày đi: 26/04
Giá 1 khách
49,900,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Mỹ
Thời gian 7 Ngày 6 Đêm
Ngày đi: Thứ 2; 3; 5; 6 Hàng Tuần
Giá 1 khách
37,900,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Canada, Mỹ
Thời gian 10 Ngày 9 Đêm
Ngày đi: Thứ 4; Thứ 7 Hàng Tuần
Giá 1 khách
42,900,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Mỹ
Thời gian 9 Ngày 8 Đêm
Ngày đi: Thứ 3, thứ 6 hàng tuần
Giá 1 khách
37,900,000 đ