Hải Phòng - Hà Nội - Hồ Ba Bể - Thác Bản Giốc - Động Ngườm Ngao - Pác Bó 3N2Đ
TOUR BÁN CHẠY
Khởi hành: Hải Phòng
Điểm Đến: Cao Bằng
Thời gian: 3 Ngày
Ngày đi: Thứ 6 Hàng Tuần
Giá 1 khách
2,290,000 đ
Hải Phòng - Hà Nội - Hà Giang - Cao Bằng - Thác Bản Giốc - Hồ Ba Bể 5N4Đ
TOUR YÊU THÍCH
Khởi hành: Hải Phòng
Điểm Đến: Cao Bằng, Hà Giang
Thời gian: 5 Ngày
Ngày đi: Thứ 4 Hàng Tuần
Giá 1 khách
5,150,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Cao Bằng
Thời gian: 3 Ngày
Ngày đi: Thứ 6 Hàng Tuần
Giá 1 khách
2,290,000 đ
Hà Nội - Hà Giang - Cao Bằng - Thác Bản Giốc - Hồ Ba Bể 5N4Đ
TOUR YÊU THÍCH
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Cao Bằng, Hà Giang
Thời gian: 5 Ngày
Ngày đi: thứ 4 hàng tuần
Giá 1 khách
5,150,000 đ