Tour du lịch Malaysia

Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Singapore, Malaysia
Thời gian 5 Ngày 4 Đêm
Ngày đi: 04, 11, 25/6; 09, 16, 23,30/7; 13, 20/8/2019
Giá 1 khách
8,888,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Singapore, Malaysia, Indonesia
Thời gian 5 Ngày 4 Đêm
Ngày đi: 10,17,24/6; 08,15,22,29/7; 12,19/8/2019
Giá 1 khách
9,890,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Malaysia
Thời gian 4 Ngày 3 Đêm
Ngày đi: 05/05; 10/6; 08/7
Giá 1 khách
5,990,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Indonesia, Malaysia, Singapore
Thời gian 5 Ngày 4 Đêm
Ngày đi: 05,20/5; 08/07/2019
Giá 1 khách
9,890,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Malaysia
Thời gian 4 Ngày 3 Đêm
Ngày đi: 14, 21, 28/6; 12, 26/7; 2/8
Giá 1 khách
8,490,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Indonesia, Malaysia, Singapore
Thời gian 6 Ngày 5 Đêm
Ngày đi: 24/5; 18, 21/6; 12, 16, 30/7
Giá 1 khách
13,990,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Malaysia, Singapore
Thời gian 5 Ngày 4 Đêm
Ngày đi: 16, 20, 27, 30/10; 3, 13, 17, 20, 24, 27/11; 1, 4, 8, 11, 15, 22/12
Giá 1 khách
8,990,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Malaysia, Singapore
Thời gian 6 Ngày 5 Đêm
Ngày đi: Hằng ngày
Giá 1 khách
12,800,000 đ
Khởi hành: Cần Thơ
Điểm Đến: Malaysia
Thời gian 4 Ngày 3 Đêm
Ngày đi: 7/3, 28/3
Giá 1 khách
5,990,000 đ
Khởi hành: Cần Thơ
Điểm Đến: Malaysia, Singapore
Thời gian 4 Ngày 3 Đêm
Ngày đi: 21/6
Giá 1 khách
12,990,000 đ