Tour du lịch Malaysia

Khởi hành: Buôn Ma Thuột
Điểm Đến: Malaysia, Singapore
Thời gian 6 Ngày 5 Đêm
Ngày đi: 2/3, 9/3, 16/3, 30/3; 13/4, 20/4; 27/4; 11/5, 25/5
Giá 1 khách
10,990,000 đ
Khởi hành: Cần Thơ
Điểm Đến: Malaysia, Singapore
Thời gian 6 Ngày 5 Đêm
Ngày đi: ngaydi_Hàng tuần
Giá 1 khách
8,990,000 đ
Khởi hành: Cần Thơ
Điểm Đến: Malaysia, Singapore
Thời gian 4 Ngày 3 Đêm
Ngày đi: ngaydi_Hàng tuần
Giá 1 khách
6,990,000 đ
Khởi hành: Hải Phòng
Điểm Đến: Malaysia, Singapore
Thời gian 6 Ngày 5 Đêm
Ngày đi: Hàng tuần
Giá 1 khách
10,290,000 đ
Khởi hành: Hải Phòng
Điểm Đến: Malaysia, Singapore
Thời gian 4 Ngày 3 Đêm
Ngày đi: 04/03, 29/03; 08/04, 06/05, 13/05; 10/06, 17/06, 24/06; 01/07, 08/07, 15/07, 22/07
Giá 1 khách
7,690,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Malaysia, Singapore
Thời gian 4 Ngày 3 Đêm
Ngày đi: 04, 29/03; 08/04; 06, 13/05;  10, 17, 24/06; 01, 08; 15, 22/07/2019 
Giá 1 khách
7,690,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Malaysia, Singapore
Thời gian 4 Ngày 3 Đêm
Ngày đi: 21/3, 4/2/, 11/4, 18/4, 27/4, 28/4
Giá 1 khách
6,990,000 đ
Khởi hành: Đà Nẵng
Điểm Đến: Malaysia, Singapore
Thời gian 6 Ngày 5 Đêm
Ngày đi: Hàng tuần
Giá 1 khách
10,390,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Malaysia, Singapore
Thời gian 6 Ngày 5 Đêm
Ngày đi: 16/02, 23/02; 02, 09, 16, 30/03
Giá 1 khách
7,990,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Malaysia, Singapore
Thời gian 6 Ngày 5 Đêm
Ngày đi: 22/2; 1/3, 8/3, 15/3, 22/3, 29/3; 5/4, 4/4, 12/4, 16/4, 18/4, 19/4, 26/4; 10/5, 14/5, 16/5, 17/5, 21/5, 23/5, 24/5, 28/5, 30/5; 4/6, 7/6, 11/6, 13/6, 14/6, 18/6, 21/6, 25/6, 27/6, 28/6; 2/7, 5/7, 9/7, 11/7, 12/7, 16/7
Giá 1 khách
10,290,000 đ