Tour du lịch Trung Quốc

Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian 5 Ngày 4 Đêm
Ngày đi: 13/03, 20/03; 26/04
Giá 1 khách
12,900,000 đ
Khởi hành: Huế
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian 6 Ngày 5 Đêm
Ngày đi: 14/03; 06/04, 11/04, 20/04, 25/04
Giá 1 khách
12,590,000 đ
Khởi hành: Huế
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian 5 Ngày 4 Đêm
Ngày đi: 19/03; 16/04, 30/04
Giá 1 khách
11,990,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian 7 Ngày 6 Đêm
Ngày đi: 28/04
Giá 1 khách
19,500,000 đ
Khởi hành: Cần Thơ
Điểm Đến: Hồng Kông, Trung Quốc
Thời gian 5 Ngày 4 Đêm
Ngày đi: Tháng 2 3 4 5 6 7/2019
Giá 1 khách
9,990,000 đ
Khởi hành: Hải Phòng
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian 5 Ngày 4 Đêm
Ngày đi: 3/3, 10/3, 17/3, 24/3
Giá 1 khách
12,500,000 đ
Khởi hành: Hải Phòng
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian 5 Ngày 4 Đêm
Ngày đi: 13/03, 20/03; 26/04
Giá 1 khách
12,900,000 đ
Khởi hành: Hải Phòng
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian 7 Ngày 6 Đêm
Ngày đi: 28/02; 01/03, 11/03, 22/03, 25/03; 05/04, 08/04, 15/04, 17/04, 19/04, 24/04, 28/04, 29/04, 31/04
Giá 1 khách
15,990,000 đ
Khởi hành: Hải Phòng
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian 7 Ngày 6 Đêm
Ngày đi: 27/04
Giá 1 khách
18,900,000 đ
Khởi hành: Hải Phòng
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian 6 Ngày 5 Đêm
Ngày đi: 19/02, 26/02; 05/03, 12/03, 19/03, 26/03; 26/04, 27/04
Giá 1 khách
12,900,000 đ