Tour du lịch Trung Quốc

Khởi hành: Đà Nẵng
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian 8 Ngày 7 Đêm
Ngày đi: 27/6/2019
Giá 1 khách
17,990,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian 5 Ngày 4 Đêm
Ngày đi: 22/04; 06, 13, 20, 27/05; 3, 10, 17, 24/06; 01, 08, 15, 22, 29/07; 05, 12, 19, 26/08; 02/, 09, 16, 23/09
Giá 1 khách
11,990,000 đ
Khởi hành: Đà Nẵng
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian 6 Ngày 5 Đêm
Ngày đi: 16, 23, 30/05; 06,13, 20/06
Giá 1 khách
15,990,000 đ
Khởi hành: Đà Nẵng
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian 7 Ngày 6 Đêm
Ngày đi: 24/04/2019
Giá 1 khách
15,990,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian 5 Ngày 4 Đêm
Ngày đi: Thứ 6 hàng tuần
Giá 1 khách
13,490,000 đ
Khởi hành: Hải Phòng
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian 5 Ngày 4 Đêm
Ngày đi: Thứ 6 hàng tuần
Giá 1 khách
9,690,000 đ
Khởi hành: Hải Phòng
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian 5 Ngày 4 Đêm
Ngày đi: Thứ 4 hàng tuần
Giá 1 khách
7,590,000 đ
Khởi hành: Hải Phòng
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian 5 Ngày 4 Đêm
Ngày đi: Thứ 4 hàng tuần
Giá 1 khách
13,590,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian 5 Ngày 5 Đêm
Ngày đi: Hàng tuần
Giá 1 khách
10,990,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian 6 Ngày 5 Đêm
Ngày đi: 05/03, 12/03, 19/03, 26/03; 01/04, 08/04, 15/04; 06/05, 13/05, 20/05, 27/05; 03/06, 10/06, 17/06
Giá 1 khách
16,990,000 đ