Tour du lịch Đài Loan

Khởi hành: Đà Nẵng
Điểm Đến: Đài Loan
Thời gian 5 Ngày 4 Đêm
Ngày đi: Tháng 5, 6, 7, 8, 9, 12
Giá 1 khách
10,500,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Đài Loan
Thời gian 5 Ngày 4 Đêm
Ngày đi: Thứ 6 hàng tuần
Giá 1 khách
9,490,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Đài Loan
Thời gian 5 Ngày 4 Đêm
Ngày đi: Thứ 4 hàng tuần
Giá 1 khách
9,490,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Đài Loan
Thời gian 5 Ngày 4 Đêm
Ngày đi: Tháng 3, tháng 4, tháng 5
Giá 1 khách
10,990,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Đài Loan
Thời gian 5 Ngày 4 Đêm
Ngày đi: 31/05; 28/06; 05/07, 26/07; 16/08
Giá 1 khách
11,990,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Đài Loan
Thời gian 5 Ngày 4 Đêm
Ngày đi: 26/04; 10/05; 14/06; 12/07; 02/08, 16/08; 13/09
Giá 1 khách
11,990,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Đài Loan
Thời gian 5 Ngày 4 Đêm
Ngày đi: 28/04
Giá 1 khách
13,990,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Đài Loan
Thời gian 5 Ngày 4 Đêm
Ngày đi: Hàng tháng
Giá 1 khách
8,990,000 đ