Tour Giờ Chót

Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Đài Loan
Thời gian 5 Ngày 4 Đêm
Ngày đi: 31/05; 28/06; 05/07, 26/07; 16/08
Giá 1 khách
11,990,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Đà Nẵng
Thời gian 4 Ngày 3 Đêm
Ngày đi: Thứ 5, 7 Hàng Tuần
Giá 1 khách
4,990,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Miền Tây
Thời gian 4 Ngày 3 Đêm
Ngày đi: 23/5, 30/5; 6/6, 13/6, 20/6, 27/6; 4/7, 11/7, 18/7, 25/7
Giá 1 khách
6,990,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Nhật Bản
Thời gian 3 Ngày 3 Đêm
Ngày đi: Hàng Tháng
Giá 1 khách
17,990,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Phú Quốc
Thời gian 4 Ngày 3 Đêm
Ngày đi: Tháng 5, 6, 7/2019
Giá 1 khách
6,990,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Nha Trang, Đà Lạt
Thời gian 5 Ngày 4 Đêm
Ngày đi: 15/5, 22/5, 29/5; 5/6, 12/6, 19/6, 26/6; 3/7, 10/7, 17/7
Giá 1 khách
7,990,000 đ
Khởi hành: Đà Nẵng
Điểm Đến: Lào
Thời gian 5 Ngày 4 Đêm
Ngày đi: 07 và 17 hàng tháng
Giá 1 khách
5,990,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Thái Lan
Thời gian 5 Ngày 4 Đêm
Ngày đi: 2/4; 5/4; 26/4; 30/4; 9/5; 9/5; 19/5; 23/5; 10/5; 14/5; 17/5;
Giá 1 khách
4,999,000 đ
Khởi hành: Đà Nẵng
Điểm Đến: Thái Lan
Thời gian 4 Ngày 3 Đêm
Ngày đi: 09/5, 18/5, 23/5, 30/05; 06/6, 13/6, 20/6, 27/6; 04/7, 25/7; 01/8, 08/8, 15/8, 22/8
Giá 1 khách
5,890,000 đ
Khởi hành: Đà Nẵng
Điểm Đến: Hàn Quốc
Thời gian 4 Ngày 3 Đêm
Ngày đi: 11/04; 03/05; 05/06
Giá 1 khách
7,990,000 đ